A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 28.10.2016

Datert:
27.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1268-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Øsefjellet AS
Dokbesk:
SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FRA 22 TIL 40 G/BNR 116/15 I ØSE HYTTEGREND - 18 TOMTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1397-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Helse- og omsorgsdepartementet
Dokbesk:
HØRING - GJENNOMFØRING AV ORGANHANDELSKONVERNSJONEN I NORSK RETT MV.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1398-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Monica Andersen
Avsender:
Tromsø kommune
Dokbesk:
INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKTET DOKUMENTASJON AV HELSEHJELP - ET KOMPETANSE- OG KVALITETSFORBEDRINGSPROGRAM FOR KOMMUNENEN I TROMS HELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1399-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Brønnøysundregistrene
Dokbesk:
OVERSIKT OVER ANTALL TILSKUDDSTELLENDE MEDLEMMER I TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1400-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Garde
Dokbesk:
GRATANGEN KOMMUNE - BUDSJETTFORSLAG SKADEFORSIKRING 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1400-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Garde
Dokbesk:
ANSB\VARSFORSIKRING - GRUNNLAG 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1401-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Direktoratet for nødkommunikasjon
Dokbesk:
NY ORGANISERING AV NØD- OG BEREDSKAPSKOMMUNIKASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1402-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
MIDLER TIL GJENNOMFØRING AV ETTERUTDANNING PÅ PRIORITERTE OMRÅDER INNENFOR STRATEGIEN SEVU PPT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1403-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Jusshjelpa i Nord-Norge
Dokbesk:
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1404-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Skatteetaten
Dokbesk:
INNRAPPORTERING AV TREDJEPARTSOPPLYSNINGER FOR INNTEKSÅRET 2016 - SKATTEFRIE UTBETALINGER FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1405-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Skatteetaten
Dokbesk:
INNRAPPORTERING AV TREDJEPARTSOPPLYSNINGER FOR INNTEKSÅRET 2016 - PASS OG STELL AV BARN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1406-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Skatteetaten
Dokbesk:
INNRAPPORTERING AV TREDJEPARTSOPPLYSNINGER FOR INNTEKSÅRET 2016 - INNSKUDD, UTLÅN OG RENTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1407-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Sem & Stenersen
Dokbesk:
SEM & STENERSEN PROKOM - HVEM ER VI?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1408-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Dokbesk:
HØRING NY RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/108-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
PÅMINNELSE- ANMODNING OM EVALUERING AV IVERKSATTE TILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/942-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Troms fylkekommune
Dokbesk:
T-G-12 GRATANGLAKS AS 988365777- AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUØRRET TIL VISNINGSFORMÅL.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1409-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Simonsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL DELTAKELSE PÅ SJUMILSSTEGKONFERANSE 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1410-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNKALLING TIL ANSVARSGRUPPEMØTE
Datert:
27.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1411-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Trine Mo Sandnes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. OPPSIGELSE AV STILLING SOM MILJØTERAPAUT
Datert:
20.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1413-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
FØRING AV KONSESJON I MATRIKKELEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1414-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Det kongelig kommunal- og moderniseringsdepartement
Dokbesk:
FORSLAG TIL HJEMLER I HUSBANKLOVEN FOR BEHANDLING AV PEROSNOPPLYSNINGER - HØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1415-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE 20.10.2016
Datert:
25.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1416-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
MØTEREFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE 20.10.2016
Datert:
24.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1417-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMARBEIDSAVTALE - INDIVIDBASERTE TJENESTER
Datert:
27.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1328-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Simonsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
ORIENTERING OM KONSEKVENSER FOR RETTIGHETER OG PLIKTER ETTER INTRODUKSJONSLOVEN VED TILBAKEKALLING AV OPPHOLDSTILLATELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1418-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eirik Nilsen
Avsender:
Bufdir
Dokbesk:
UTLYSNING - NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1419-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Frode Grønnevik
Dokbesk:
LAGRINGSTILLATELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2016
Regdato:
28.10.2016
Saksnr:
16/1419-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
MINOL- Boreal Transport Nord AS
Dokbesk:
SØKNAD OM LAGRINGSTILLATELSE PÅ 13M3 C-VÆSKE (DIESEL) PÅ GBNR 41/74 I GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: