A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 27.02.2017

Datert:
27.02.2017
Regdato:
27.02.2017
Saksnr:
17/228-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Gratangen sanerlag
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2017
Regdato:
27.02.2017
Saksnr:
17/229-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Oddvar Selnes
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2017
Regdato:
27.02.2017
Saksnr:
17/124-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Avsender:
Proneo
Dokbesk:
OPPDRAGSAVTALE VEDR. FORSTUDIE "NÆRINGSVENNLIG REGION I SALANGEN,LAVANGEN,BARDU OG GRATANGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2017
Regdato:
27.02.2017
Saksnr:
17/161-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Bjørn-Andor Hanssen
Dokbesk:
BEHANDLINGSGEBYR ANG .SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TILLEGGSAREAL FRA GNR 63 BNR 2 TIL GNR 63 BNR 30 -
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.02.2017
Regdato:
27.02.2017
Saksnr:
17/178-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Per-Martin Berglund
Dokbesk:
BEHANDLINGSGEBYR -SØKNAD OM FRADELING AV EN BEBYGD PARSELL TIL BOLIGFORMÅL FRA GNR 50 BNR 11 I GRATANGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
27.02.2017
Saksnr:
17/233-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Rolf Karl Moe Jensen
Dokbesk:
PLAN FOR PARKERING - GRATANGEN KIRKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2017
Regdato:
27.02.2017
Saksnr:
16/1159-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Liv Kari Johansen
Dokbesk:
JORDLEIEAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.02.2017
Regdato:
27.02.2017
Saksnr:
17/234-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Egil Moe
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING MED SNØSCOOTER PÅ LØVDAL I GRATANGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
27.02.2017
Saksnr:
17/235-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Hans-Erik Johansen
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 61/7
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
27.02.2017
Saksnr:
17/236-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Hans-Erik Johansen m/flere
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISIJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 61/7 FESTETOMT TIL EKSISTERENDE HYTTE PÅ SULA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2017
Regdato:
27.02.2017
Saksnr:
17/238-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Narvik kommune
Dokbesk:
MELDING OG KUNNGJØRING OM VEDTAK AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2017-2028, NARVIK KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2017
Regdato:
27.02.2017
Saksnr:
17/239-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Gunn Linde og Brynjulf Kjelland
Dokbesk:
VEDR. BYGGESAK AV NAUST G/BNR 60/45
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
27.02.2017
Saksnr:
17/240-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum
Dokbesk:
VEDR. NABOVARSEL FLYTEBRYGGE FRA MOLO G/BNR 60/30
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2017
Regdato:
27.02.2017
Saksnr:
17/241-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
24.02.2017
Regdato:
27.02.2017
Saksnr:
17/242-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Kurt-Jan Kvernmo
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: