A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 26.10.2016

Datert:
24.10.2016
Regdato:
26.10.2016
Saksnr:
16/1200-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Gielas Reinbeitedistrikt
Dokbesk:
HØRINGSSVAR- GIELAS REINBEITEDISTRIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2016
Regdato:
26.10.2016
Saksnr:
16/1387-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Roald Johnsen
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.10.2016
Regdato:
26.10.2016
Saksnr:
16/1388-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Roald Johnsen
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2016
Regdato:
26.10.2016
Saksnr:
10/884-91
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
NVE
Dokbesk:
STATNETT SF - RAPPORT FRA TILSYN VED NY 420 KV KRAFTLEDNING OFOTEN - BALSFJORD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2016
Regdato:
26.10.2016
Saksnr:
16/1389-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
OFOTVEGEN,VELTEPLASS - GRATANGEN - VARSEL OM MULIG INNTRKKING AV TILSKOTT TIL SKOGSVEGBYGGING. FRIST FOR TILBAKEMELDING 7.11.16
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2016
Regdato:
26.10.2016
Saksnr:
16/1390-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
TILSKUDD TIL DRIFT AV ORGANISERTE BEITELAG I TROMS FYLKE, SØKNADSFRIST 1.DES.2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2016
Regdato:
26.10.2016
Saksnr:
16/1391-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Heidi Olsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNADSSKJEMA TRYGGHETSALARM
Datert:
21.10.2016
Regdato:
26.10.2016
Saksnr:
16/1392-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Heidi Olsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNADSSKJEMA TRYHHETSALARM
Datert:
21.10.2016
Regdato:
26.10.2016
Saksnr:
16/1393-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: