A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 26.01.2017

Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
16/629-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
KRAV OM SAMMENSLÅING GNR 56 BNR 66
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/69-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
KRAV OM SAMMENSLÅING GNR 41 BNR 23
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
14/507-22
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 36 BNR 43
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
15/787-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 40 BNR 50
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
15/787-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 40 BNR 49
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
15/1021-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 33 BNR 71
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
16/1418-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Midtre Hålogaland friluftsråd
Dokbesk:
SØKNAD TIL BUFDIR - UTSTYRSSENTRAL MIDTRE HÅLOGALAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
15/831-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 41 BNR 161
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
16/1418-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Gratangen kommune
Dokbesk:
SØKNAD TIL BUFDIR - UTSTYR TIL ALLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
16/1418-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Midtre Hålogaland friluftsråd
Dokbesk:
SØKNAD TIL BUFDIR - FRILUFTSLEIR FOR UNGDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
16/1418-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Gratangen kommune
Dokbesk:
SØKNAD TIL BUFDIR - SAMMEN I GRATANGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/1-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Mottaker:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
SVAR VEDR. AVTALE OM OPPLÆRING FOR INNVANDRERE I INTRODUKSJONSPROGRAM I GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/102-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Idar Hanssen
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 28/8
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
16/1135-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Mottaker:
Maren Indianne Olsen
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/48-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
Åsta Duveke Svendsen
Dokbesk:
SØKNAD TIL STIPEND VIDEREUTDANNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
16/1656-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
SSB
Dokbesk:
KVALITETSSIKRING AV KOSTRA-RAPPORTERINGEN, PURRING FOR SKJEMA MED FRIST 15.JANUAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/103-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
REGIONALE MILJØTILSKUDD 2016 - GENERELL INFORMASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/104-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
KomRev NORD
Dokbesk:
VEILEDNING FOR REGNSKAP/OPPGAVER SOM KREVER SÆRATTESTASJON FRA REVISOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/105-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Inge Fredriksen
Dokbesk:
AVLESNING AV VANNMÅLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: