A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 24.10.2016

Datert:
24.10.2016
Regdato:
24.10.2016
Saksnr:
16/1368-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Avsender:
Zu4r
Dokbesk:
SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2016
Regdato:
24.10.2016
Saksnr:
16/1369-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
HANDLINGSPLAN - INN PÅ TUNET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2016
Regdato:
24.10.2016
Saksnr:
16/1370-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Monica Andersen
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
UTKAST TIL NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE OM DEMENS- EKSTERN HØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2016
Regdato:
24.10.2016
Saksnr:
16/1371-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Gratangen kirkelige fellesråd
Dokbesk:
SØKNAD VEDR. BUDSJETT - GRATANGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.10.2016
Regdato:
24.10.2016
Saksnr:
16/1372-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet
Dokbesk:
BEGRENSET HØRING AV REGUULERINGSPLANMAL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2016
Regdato:
24.10.2016
Saksnr:
16/1373-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INDIVIDUELL LÆREPLAN
Datert:
14.10.2016
Regdato:
24.10.2016
Saksnr:
16/1374-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Det kongelige kommunal- og modernisringsdepartementet
Dokbesk:
HØRING: FORSLAG OM ENDRING I LOV OG FORSKRIFT OM BOSTØTTE - NYTT INNTEKSGRUNNLAG FOR BOSTØTTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2016
Regdato:
24.10.2016
Saksnr:
16/1375-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Kjetil Fjellheim
Dokbesk:
SPØRSMÅL VEDR. BREDBÅND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2016
Regdato:
24.10.2016
Saksnr:
16/1376-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
HENVENDELSE VEDR.SKOLEGANG
Datert:
12.10.2016
Regdato:
24.10.2016
Saksnr:
16/1377-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN
Datert:
20.10.2016
Regdato:
24.10.2016
Saksnr:
16/1378-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Statens vegvesen
Dokbesk:
VEDR. ANMODNING OM NEDSATT FARTSGRENSE - FV.825- GROVFJORD - SKÅNLAND KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2016
Regdato:
24.10.2016
Saksnr:
16/1379-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: