A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 24.02.2017

Datert:
15.02.2017
Regdato:
24.02.2017
Saksnr:
17/180-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
PLANPROGRAM FOR REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR TROMS 2018-2029 - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
24.02.2017
Saksnr:
16/1650-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Gratangen Kystlag
Dokbesk:
VEDR. VEDLIKEHOLD/OPPGRADERING AV FOLDVIK BRYGGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
24.02.2017
Saksnr:
17/194-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
OVERVÅKING AV VANNFOREKOMSTER 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2017
Regdato:
24.02.2017
Saksnr:
17/195-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Heidi Olsen
Avsender:
KLP skadeforsikring
Dokbesk:
VEDR. SKADEMELDING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
24.02.2017
Saksnr:
16/103-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
ANL.NR.1919 0014 02 ÅRSTEIN TURLØYPE - HAMMARN-UL IDUN- GRATANGEN KOMMUNE-SLUTTUTBETALING SPILLEMIDLER 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
24.02.2017
Saksnr:
17/196-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Monica Andersen
Avsender:
Det kongelige arbeids- og sosialdepartement
Dokbesk:
HØRING OM "EN MER EFFEKTIV OG FREMTIDSRETTET HJELPEMIDDELFORMIDLING- FOR ØKT DELTAKELSE OG MESTRING- RAPPORT FRA EKSPERTUTVALG"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
24.02.2017
Saksnr:
17/197-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Lars Christian Berg
Dokbesk:
VEDRØRENDE PLASSERING AV NYTT SVØMMEBASSENG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2017
Regdato:
24.02.2017
Saksnr:
17/195-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Heidi Olsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ANGÅENDE KOLLISJON
Datert:
16.02.2017
Regdato:
24.02.2017
Saksnr:
17/185-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
UTLYSING AV MIDLER TIL BARNEHAGEBASERT FAGBREV OG KOMPETANSETILTAK FOR ASSISTENTER I BARNEHAGENE I 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.0017
Regdato:
24.02.2017
Saksnr:
17/198-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
ÅRSMELDING 2016 - HARSTAD TANNHELSEDISTRIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
24.02.2017
Saksnr:
17/199-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Sør-Troms Regionråd
Dokbesk:
INNKALLING TIL REGIONRÅDSMØTE I HARSTAD 17.FEBRUAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
24.02.2017
Saksnr:
17/201-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ENKELTVEDTAK OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING M/ VEDLEGG
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: