A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 23.12.2016

Datert:
01.01.1970
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1628-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
160000004977
Datert:
16.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1241-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Offl. §4
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV FORELØPIG TILSYNSRAPPORT - FYLKESMANNENS TILSYN MED FORVALTNINGSKOMPETANSE - FELLES NASJONALT TILSYN 2014-2017
Datert:
16.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1694-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Midt-Troms Regionråd
Dokbesk:
INVIYASJON DELTAKELSE I INTERKOMMUAL RULLERING AV KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1260-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING
Datert:
06.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1695-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/879-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Katrine,Marius og Ragnhild Mellem
Dokbesk:
KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 27/16 I TEKNISK, NÆRING OG MILJØ I GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/879-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Jermund Svendsen
Dokbesk:
KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 27/16 I TEKNISK, NÆRING OG MILJØ I GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1696-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Helge Tideke
Dokbesk:
VEDRØRENDE VURDERING AV KULTURMINNER I GRATANGEN, TROMS FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1697-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Det kongelige forsvarsdepartement
Dokbesk:
SIGNERT BREV FRA SR:FRIGJØRINGS- OG VETERANDAGEN 8.MAI 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1698-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Hålogaland Kraft nett
Dokbesk:
BEKREFTELSE NETTLEIEAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1699-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LEVERANDØRAVTALE - KULTURMINNEPLANEN
Datert:
08.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1700-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
HØRING - BER OM INNSPILL TIL NASJOANL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR FOREBYGGING AV HJERTE- OG KARSYKDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1701-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
HØRING- NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE TANNHELSETJENESTER TIL BARN OG UNGE 0-20 ÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1702-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
Dokbesk:
FORSØK MED SAMORDNING AV STATLIGE INNSIGELSER TIL KOMMUNALE PLANER VIDEREFØRES I 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1703-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet
Dokbesk:
HØRING - HJERTESPRÅKET - FORSLAG TIL LOVVERK, TILTAK OG ORDNINGER FOR DE SAMISKE SPRÅKENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1704-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §5-3, SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV RETT TIL SPESIALUNDERVISNING ETTER § 5-1
Datert:
17.11.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1637-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §5-3, SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV RETT TIL SPESIALUNDERVISNING ETTER § 5-1
Datert:
14.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1705-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILPASSET OPPLÆRINGSPLAN
Datert:
09.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1706-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SKOLESKYSS
Datert:
19.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1707-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
REGIONAL BIBLIOTEKPLAN 2016-2017 - HØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1708-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ANGÅENDE BALANSEKONTO "FORSKUDD UNGDOMSKLUBB"
Datert:
06.12.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1709-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
NY NASJONAL VEILEDER FOR HELSETJENESTENS ORGANISERING PÅ SKADESTED
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2016
Regdato:
23.12.2016
Saksnr:
16/1710-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Mattilsynet
Dokbesk:
OPPNEVNING AV DYREVERNNEMND FOR MIDTRE HÅLOGALAND FOR PERIODEN 2017-2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: