A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 23.02.2017

Datert:
04.01.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/182-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
Dokbesk:
STATSBUDSJETTET 2017 - DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/183-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Det kongelige nærings- og fiskeridepartement
Dokbesk:
NYTT ANSKAFFELSESREGELVERK - NYE MULIGHETER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/184-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNVIGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP
Datert:
07.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/185-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
NÆRMERE OM BRUK AV TILRETTELEGGINGSMIDLER FOR KULL 2017/2018
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/185-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
INFORMASJON OM OG UTLYSNING AV KOMPETANSEMIDLER TIL KOMMUNER OG BARNEHAGER 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/186-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
AVVIRKINGSSTATISTIKK FOR 2016 - RAPPORTERINGDFRIST DEN 1.03.2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/187-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR, REGNSKAP FOR 2016
Datert:
13.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/188-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
NAV
Dokbesk:
REFUSJONSKRAV 2.HALVÅR 2016 NAV GRATANGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/20-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
Direktoratet for nødkommunikasjon
Dokbesk:
INFORMASJON TIL KUNDER AV NØDNETT ANGÅENDE BRUDD PÅ RUTINER HOS LEVERANDØR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/189-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Det kongelige barne- og likestillingsdepartement
Dokbesk:
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/190-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
TILSKUDDSBREV VÅREN 2017 - TIDLIG INNSATAS I SKOLEN GJENNOM ØKT LÆREINNSATS PÅ 1-4. TRINN - GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/191-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Dag-Harald Hole
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
13/634-50
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
ANMODNING OM Å BESVARE HENVENDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.01.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
16/1273-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Politiet
Dokbesk:
ORIENTERING TIL KOMMUNENE OM TJENESTETILBUD TIL INNBYGGERNE I TROMS POLITIDISTRIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/193-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
NOAH
Dokbesk:
FYRVERKERI OG DYRENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: