A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 22.12.2016

Datert:
16.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1616-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. AVVIKLING AV FERIE FOR 2016
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1678-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Hans-Arne Hanssen
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1679-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTNARK
Datert:
16.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1680-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Tore Vatne Helland
Dokbesk:
KOMMUNENS SNØRYDDING OMKRING NERGÅRDVEIEN 4
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1681-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Avsender:
Visit Harstad
Dokbesk:
GENERALFORSAMLING I VISIT HARSTAD 21.12.2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1618-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Sør-Troms Regionråd
Dokbesk:
REFERAT FRA REGIONRÅDSMØTE 9.DESEMBER 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1682-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
KS
Dokbesk:
OPPDATERING AV KOMMUNEREGISTERET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
15/1584-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Mailiss J Myrvang
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER TIL TRANSPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
13/1486-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
FERDIGSTILLING AV KIK - KULTURMINNEKOMPETANSE I KOMMUNENE - I GRATANGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1683-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
TILDELING KOMPETANSEMIDLER TIL BARNEHAGEMYNDIGHETEN 2017 I SØR-TROMS- KOMMUNENE KVÆFJORD, HARSTAD, IBESTAD, SKÅNLAND OG GRATANG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1684-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV OM STARTLÅN, TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILSKUDD TIL TILPASNING I 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/172-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM VIDERE PERMISJON FRA MIN 100% FASTE STILLING SOM KONSULENT/BIBLIOTEKSJEF
Datert:
15.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/717-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. GJENNOMFØRINGEN AV ANBUDSKONKURRANSE I GRATANGEN KOMMUNE
Datert:
07.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1685-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Mattilsynet
Dokbesk:
RAPPORT MED VEDTAK - ETTER REVISJON AV VANNFORSYNINGSSYSTEM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1426-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Ronald Ingebrigtsen, Troms fylkeskommune
Dokbesk:
SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL BOLIGFORMÅL GNR 50 BNR 1 I GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1686-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Troms Kraft nett
Dokbesk:
VARSELBREV OM SKOGRYDDING OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS-/VEILYSTRASEER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
15/1554-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Kurt Dalbakk
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å TRÅKKE SKILØYPE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1230-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Harstad kommune
Dokbesk:
FELLESMØTE FOR ELDRERÅDENE I SØR-TROMS - INVITASJON MED PROGRAM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1687-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Det kongelige justis- og beredskapsdepartement
Dokbesk:
HØRING- ENDRING I FORSKRIFTBESTEMMELSER OM AVSLUTTENDE PRØVER I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1688-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
INNHENTING AV ÅRSVERK OG ANTALL DELTAKERE I NORSKOPPLÆRINGEN 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
14/1202-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
GRATANGEN KOMMUNE - MERVERDIAVGIFT - VI HAR BEREGNET RENTE FOR 2014,2015 OG 2016
Datert:
14.11.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1653-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Eva Brit Myre
Dokbesk:
VEDR. GNR 63 BNR 1 HILLESHAMN GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1689-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Ove Olsen
Dokbesk:
ANG. ÅRSTEIN SKOLE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1307-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Roy-Idar Sandberg
Dokbesk:
AVKORTING AV PRODUKSJONSTILLEGG G/BNR 63/4
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1690-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Roy Josefsen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK G/BNR 50/1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1691-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Einar Arntzen
Dokbesk:
BYGGESØKNAD - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK I ETT TRINN - UTHUS, BADSTU, PLATTING, KAI, LANDGANG OG FLYTEBRYGGE PÅ G/B.61/136
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1692-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG LØNNSTILSKUDD
Datert:
14.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1693-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
Dokbesk:
HØRING- FORENKLING AV REGELVERKET FOR KOMUNEVÅPEN OG KOMMUNEFLAGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1656-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
KOSTRA-RAPPORTERING 2016 - FRISTER OG KONTAKTPERSONER HOS FYLKESMANNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1389-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
OFOTVEGEN VELTEPLASS I GRATANGEN - INNTREKKING AV TILSKOTT TIL SKOGSVEGBYGGING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
14/1202-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
GRTANGEN KOMMUNE- UTBETALING VEDR. MERVERDIAVGIFT
Datert:
15.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1671-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Svein Edgar Pedersen
Dokbesk:
VEDR. ELGPÅKJØRSLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: