A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 22.11.2016

Datert:
11.02.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/240-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Heidi Olsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
MOMSKOMPENSASJON LEILIGHETER
Datert:
24.11.2015
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/241-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Heidi Olsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
MOMSKOMPENSASJON LEILIGHETER
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/490-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 119 BNR 5
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/419-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
TORILL HANSEN
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV GNR 37 BNR 105
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/419-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/354-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/1426-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
HØRING- SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL BOLIGFORMÅL GNR 50 BNR 1 I GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/1507-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Eirik N Sillibakken
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/1508-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
21.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/1509-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
21.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/1510-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
21.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/1511-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
21.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/1512-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
21.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/1513-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
21.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/1514-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
21.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/1515-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
14.10.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/1516-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Kreftforeningen
Dokbesk:
KRAFTTAK MOT KREFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/1517-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM AVVIKLING AV OMSORGSPERMISJON/FEDREKVOTE
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: