A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 21.10.2016

Datert:
10.10.2016
Regdato:
21.10.2016
Saksnr:
16/1284-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
5 - Offl. §5
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Datert:
18.10.2016
Regdato:
21.10.2016
Saksnr:
16/1284-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
5 - Offl. §5
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Datert:
14.10.2016
Regdato:
21.10.2016
Saksnr:
16/1283-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
5 - Offl. §5
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Datert:
07.10.2016
Regdato:
21.10.2016
Saksnr:
16/1283-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
5 - Offl. §5
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Datert:
05.10.2016
Regdato:
21.10.2016
Saksnr:
16/1283-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
5 - Offl. §5
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Datert:
10.10.2016
Regdato:
21.10.2016
Saksnr:
16/1283-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
5 - Offl. §5
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Datert:
11.10.2016
Regdato:
21.10.2016
Saksnr:
16/1283-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
5 - Offl. §5
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Datert:
18.10.2016
Regdato:
21.10.2016
Saksnr:
16/1283-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
5 - Offl. §5
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Datert:
17.10.2016
Regdato:
21.10.2016
Saksnr:
16/1285-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Sør-Troms Regionråd
Dokbesk:
MØTEPROTOKOLL - REGIONRÅDSMØTE I LAVANGEN 7.OKTOBER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2016
Regdato:
21.10.2016
Saksnr:
16/1365-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
HRS
Dokbesk:
ORIENTERING OM REPRESENTANTSKAPSMØTE NR 2/2016 I HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2016
Regdato:
21.10.2016
Saksnr:
16/1366-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
André Selnes
Avsender:
Kulturdepartementet
Dokbesk:
HØRING- NY FORSKRIFT OM OFFENTLIG ARKIV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2016
Regdato:
21.10.2016
Saksnr:
16/1085-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Simonsen
Avsender:
IMDI
Dokbesk:
NYHETSBREV FRA IMDI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2016
Regdato:
21.10.2016
Saksnr:
16/1334-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Lena Solvang
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - REFERATSAKER TIL ELDRERÅDET 20.10.2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: