A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 21.02.2017

Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
16/1455-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILLEGGSAVTVALE
Datert:
13.01.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/170-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Torill og Oddvar Hansen
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/100-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL KONFLIKTDEMPENDE TILTAK I FORHOLD TIL ROVVILTSKADER FOR KOMMUNER,ORGANISASJONER M.FL -2017 UTV. TILSYN MED GODKJENT KADAVERSØKEKVIPASJER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/171-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Steinar Sørensen
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 30/15
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/171-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Steinar Sørensen
Dokbesk:
KVITTERING FOR NABOVARSEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/169-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Byggsøk Norge AS
Dokbesk:
SØKNAD OM BYGGETILLATELSE 116/25
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/172-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Astafjord kemnerkontor
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV SKATTEREGNSKAP 2016 - GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/173-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA SAMARBEIDSNØTE I BARNEHAGEN
Datert:
12.01.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
16/475-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM OPPHØR AV BARNEHAGEPLASS
Datert:
17.01.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/174-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING
Datert:
08.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/175-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Trine Mo Sandnes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNADSSKJEMA PLEIE OG OMSORG
Datert:
24.01.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/176-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SPESIALPEDAGOGISK RESSURS/EKSTRA RESSURS ELEV
Datert:
26.01.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
16/160-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Avsender:
KomRev NORD
Dokbesk:
REVISORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
16/159-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
REVISORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/102-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Idar Hanssen
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 28/8 - KART
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
16/1114-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
5 - Offl. §5
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILSETTINGSKONTRAKT MIDLERTIDIG TILSETTELSE
Datert:
25.01.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/177-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Offl. §5a
Saksbeh:
Torill Hansen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
TJENESTEBEVIS
Datert:
08.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
16/1674-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
KomRev NORD
Dokbesk:
REVISORS BERETNING VEDRØRENDE KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT - 6 TERMIN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/178-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Per-Martin Berglund
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 50/11
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
16/1341-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Troms Fylkeskommune
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE - RIVING AV FJØS - 63/20
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.01.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/179-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
FYLKESMANNEN I TROMS GIR ETTER EGSKADEFELLINGSTILLATELSE PÅ ÉN JERV I DELER AV KOMMUNENE NARVIK, GRATANGEN, LAVANGEN OG BARDU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: