A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 20.01.2017

Datert:
10.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
16/725-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
AVSLAG KOMMUNAL GARANTI - ASTAFJORD VEKST AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
16/1273-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Politidirektoratet
Dokbesk:
ENDRINGER I INNDELING I LENSMANNS- OG POLITISTASJONSDISTRIKTER OG TJENESTESTEDER I TROMS POLITIDISTRIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
16/763-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
GODKJENNING AV KOMMUNAL GARANTI VEKSTHUSET GRATANGEN AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/80-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Gratangen kontrollutvalg
Dokbesk:
INNKALLING TIL KONTROLLUTVALGET 26.JANUAR 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/81-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Trine Mo Sandnes
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
RUNDSKRIV- TILSKUDDSORDNING FOR SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I KOMMUNENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
16/1194-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Skånland kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK- KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2020 - SKÅNLAND KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/82-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Skånland kommune
Dokbesk:
HØRING SAMISKE STEDSNAVN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/10-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Det kongelige barne- og likestillingsdepartement
Dokbesk:
SATSER FOR KOMMUNAL EGENBETALING FOR BARNEVERNSTILTAK I 2017 - KORRIGERT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/83-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
KomRev Nord
Dokbesk:
TILSKUDD OPPLÆRING/STYRESEMINAR SPIRE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/84-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
NAV
Dokbesk:
TOTAL- OG ENDRINGSRAPPORT FOR KONTANTSTØTTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
16/1230-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Harstad kommune
Dokbesk:
PROTOKOLL FRA FELLES ELDRERÅDSMØTE FOR SØR-TROMSREGIONEN 12.01.2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/85-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
FRISTER FOR FELTARBEID 2017 - KULTURMINNER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: