A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 18.11.2016

Datert:
08.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1487-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Hålogaland Kraft
Dokbesk:
HAR DU FLERE BOENHETER KNYTTET TIL EN MÅLER?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1488-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS
Datert:
04.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1489-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM AMMETID
Datert:
16.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1490-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Cornelius Hermansen
Dokbesk:
SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/689-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Torbjørn Ingebrigtsen
Dokbesk:
FELLINGSRAPPORT OG SLAKTVEKTSSKJEMA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/690-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Torbjørn Ingebrigtsen
Dokbesk:
FELLINGSRAPPORT OG SLAKTEVEKTSSKJEMA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/691-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Trond Andreassen
Dokbesk:
FELLINGSRAPPORT OG SLAKTEVEKTSSKJEMA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/699-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Martin Olsen
Dokbesk:
FELLINGSRAPPORT OG SLAKTEVEKTSSKJEMA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/692-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Steinar Haugen
Dokbesk:
INNRAPPORTERINGSSKJEMA - SETT ELG - HAUGEN-STRØMSNES ELGVALD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1000-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Unni Bjerkmo
Avsender:
FO
Dokbesk:
GODKJENNING AV AVTALE OM ARBEIDSTIDSORDNING ETTER AML § 10-12 4.LEDD FOR GRATANGEN BOFELLESSKAP, GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1491-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Sør-Troms Regionråd
Dokbesk:
MØTEINNKALLING - REGIONRÅDSMØTE I HARSTAD 18.11.2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1426-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Randulf Ingebrigtsen
Dokbesk:
KVITTERING FOR NABOVARSEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/521-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
EKSTRA UTBETALING AV TILSKUDDSMIDLER - TILSKUDD TIL " TIDLIG INNSATS I SKOLEN GJENNOM ØKT LÆRERINNSATS FRA 1-4 TRINN.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1492-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Arne og Aud-Berit Fossgård
Dokbesk:
MELDING VEDR. KLOAKKSTANK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1493-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING
Datert:
11.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1495-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Salangen kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT 2017 - K4 SAMARBEIDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1496-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Brødrene Stormo
Dokbesk:
GRAVEMELDING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1497-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Heidi Olsen
Avsender:
KLP
Dokbesk:
FORSIKRINGSSKADE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1498-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Øsefjellet AS
Dokbesk:
GRAVEMELDING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
15/1204-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
RAPPORT ETTER OPPFØLGINGSKONTROLL AV GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.10.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1499-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Hundefører Lena A Tollefsen
Dokbesk:
ETTERSØK ETTER ELGKALV PÅ BRATTBERG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1500-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
ORIENTERING OM MULIGHET TIL Å SØKE TILSKUDD TIL KOMMUNALE FISKERIHAVNETILTAK - STATSBUDSJETTET 2018 KAP 1360 POST 60
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1501-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
BOSTØTTE - GODKJENNING AV PRIVATE BOKOLLEKTIV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1502-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
BOSTØTTE - NY UTBETALINGSDATO FRA 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/625-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Eurojuris
Dokbesk:
VEDR. HJEMMELSOVERFØRING AV EIENDOM MED G/BNR 49/7 I GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1503-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORDELING AV SPILLEMIDLER FOR SKOLEÅRET 2016-2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2016
Regdato:
18.11.2016
Saksnr:
16/1504-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Dokbesk:
HØRING OM ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: