A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 18.10.2016

Datert:
17.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1350-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Mattilsynet
Dokbesk:
INNHENTING AV INFORMASJON OM STEDER DER HJORTEDYR FÒRES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1351-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Miljødirektoratet
Dokbesk:
FORSKRIFT OM UTØVELSE AV JAKT,FELLING OG FANGST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/806-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Gratangen Boligstiftelse
Dokbesk:
VEGETASJONSRYDDING PÅ UTLAGT TOMT I ÅRSTEIN BOLIGFELT G/BNR 41/32
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1298-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Trond Andreassen
Dokbesk:
RAPPORT STIKKPRØVEKONTROLL - PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET, SØKNADSSFRIST 20.08.2015
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1352-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Avsender:
Norgesvel
Dokbesk:
HAR DERE EN GOD KANDIDAT I DIN KOMMUNE?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.09.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1336-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMTYKKE TIL SAKKYNDIG VURDERING OG TILTAK
Datert:
14.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1336-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING OG IOP FOR 15/16
Datert:
13.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1353-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KONTRAKT VED SALG AV UNDERVISNING TIL ANDRE SKOLER
Datert:
14.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1354-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Valdansvarlig Ole Jonny Wang
Dokbesk:
FELLINGSSKJEMA OG FELLINGSRAPPORT VALD HERSJEBERG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1355-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Einar Holm
Dokbesk:
ANGÅENDE ETTERSØK MYRLANDSHAUGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1356-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPLYSNINGER TIL SSB - EGENMELDT FRAVÆR 3.KVARTAL 2016 - GRATANGEN KOMMUNE
Datert:
07.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1357-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
KomRev NORD
Dokbesk:
REVISORS BERETNING VEDRØRENDE KOMPENSASJON FOR MERVEDIAVGIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1358-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
André Selnes
Avsender:
Interkommunalt arkiv Troms
Dokbesk:
INFORMASJON OM BUDSJETTARBEIDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1359-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
Dokbesk:
HØRING - FORSKRIFT OM ENDRING AV JURIDISK KJØNN FOR NORSKE STATSBORGERE BOSATT I UTLANDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1150-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR.SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD
Datert:
09.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1360-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Magny og Terje Leirvik
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 28/3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1361-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Odd Reinholtsen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - REPARASJON AV STØ, OG FLYTEKAI MOLO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2016
Regdato:
18.10.2016
Saksnr:
16/1362-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Trond Andreassen
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 60/3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: