A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 18.01.2017

Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
16/1379-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/68-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Arvid Johansen
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/60-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Svein-Kyrre Tollefsen
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
15/1188-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
TINGLYST PUNKTFESTE 37/7/1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
15/1188-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
TINGLYST PUNKTFESTE 37/14/2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
15/1188-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
TINGLYST PUNKTFESTE 37/29/1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
15/1188-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
TINGLYST PUNKTFESTE 37/52/1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/69-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Torbjørn Johnsen
Dokbesk:
KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER G/BNR 41/29
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
16/629-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Alf Harald Lund
Dokbesk:
KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/70-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD 2017 - KOMMUNALT RUSARBEID KAP 0765 POST 62
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/71-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERING OG UTVIKLING AV KOMMUNALE FRISKLIVS,LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
14/73-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Trine Mo Sandnes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BEREDSKAPSPLAN M/ROS-ANALYSE -PU-TJENESTEN - OPPDATERT JANUAR 2017
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
16/324-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Kristian Jørgensen
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FEDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2016
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
15/924-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
VURDERING AV EIENDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: