A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 17.01.2017

Datert:
29.11.2016
Regdato:
17.01.2017
Saksnr:
17/59-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Thomas Jørgensen
Dokbesk:
SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
17.01.2017
Saksnr:
16/491-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
KLAGE PÅ AVSLAG TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER 2016 TAS IKKE TIL FØLGE- OVERSENDES TIL LANDBRUKSDIREKTORATET FOR ENDELIG AVGJØRELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
17.01.2017
Saksnr:
17/60-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Svein-Kyrre Tollefsen
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2017
Regdato:
17.01.2017
Saksnr:
17/61-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Simonsen
Avsender:
NAV Gratangen
Dokbesk:
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV GRATANGEN OG FLYKTNINGTJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2017
Regdato:
17.01.2017
Saksnr:
16/1646-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Tommy og Camilla Bolle
Dokbesk:
UTBETALING AV ETABLERINGSTILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
17.01.2017
Saksnr:
17/62-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
Hege Sjåfjell
Dokbesk:
SØKNAD OM STIPEND I FORBINDELSE MED VIDEREUTDANNING I SPESIALPEDAGOGIKK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
17.01.2017
Saksnr:
17/63-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Jeanette Stormo
Dokbesk:
FERDIGMELDING VANNMÅLER G/BNR 50/42
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.11.2016
Regdato:
17.01.2017
Saksnr:
17/64-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lena Solvang
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BEGJÆRING OM INNSYN I PERSONALOPPLYSNINGER
Datert:
10.01.2017
Regdato:
17.01.2017
Saksnr:
17/66-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Astafjord industrier AS
Dokbesk:
INNMELDING AV FARLIGE STOFFER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2017
Regdato:
17.01.2017
Saksnr:
17/68-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Arvid Johansen
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2017
Regdato:
17.01.2017
Saksnr:
16/132-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Anita Karlsen
Dokbesk:
UTBETALING - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG I JORDBRUKET GNR 42 BNR 29
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: