A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 16.12.2016

Datert:
15.12.2016
Regdato:
16.12.2016
Saksnr:
16/1418-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nine Grib
Mottaker:
Gratangen Kystlag
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD TIL BUFDIR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.04.2015
Regdato:
16.12.2016
Saksnr:
16/1670-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
5 - Offl. §5
Saksbeh:
Yvonne Kvernmo
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Datert:
02.04.2015
Regdato:
16.12.2016
Saksnr:
16/1670-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
5 - Offl. §5
Saksbeh:
Yvonne Kvernmo
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Datert:
09.04.2015
Regdato:
16.12.2016
Saksnr:
16/1670-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
5 - Offl. §5
Saksbeh:
Yvonne Kvernmo
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Datert:
16.12.2016
Regdato:
16.12.2016
Saksnr:
15/1359-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
ARVID STEINSVIK
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV GNR 50 BNR 179
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2016
Regdato:
16.12.2016
Saksnr:
16/1360-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
ODDLEIF NILSEN
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV GNR 28 BNR 47
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2016
Regdato:
16.12.2016
Saksnr:
16/529-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
ODDLEIF NILSEN
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV GNR 28 BNR 46
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
16.12.2016
Saksnr:
16/1671-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Gratangen kommune
Dokbesk:
ELGKALV TIL SALGS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2016
Regdato:
16.12.2016
Saksnr:
16/1537-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Dokbesk:
SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL PÅ 0,125 DAA FRA G/BNR 44/2- INNTAKSDAM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2016
Regdato:
16.12.2016
Saksnr:
16/1671-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Bodil Stormo
Dokbesk:
BUD PÅ ELGKALV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: