A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 15.12.2016

Datert:
14.12.2016
Regdato:
15.12.2016
Saksnr:
16/1653-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Eva Brit Myre
Dokbesk:
VEDR. GNR 63 BNR 1 HILLESHAMN GRATANGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
15.12.2016
Saksnr:
16/1658-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Bodil Nilssen
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV RENOVASJON G/BNR 38/11
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2016
Regdato:
15.12.2016
Saksnr:
16/1659-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
May-Britt Fredriksen
Dokbesk:
KOMMUNALE AVGIFTER G/BNR 48/16
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2016
Regdato:
15.12.2016
Saksnr:
16/1660-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Kjell Andreassen
Dokbesk:
KLAGE PÅ MOTTATT FAKTURA KOMMUNALE AVGIFTER 2016 BOLIG -ÅRSTEINGÅRDEN 25
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
15.12.2016
Saksnr:
16/108-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Monica Andersen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
AVSLUTNING AV TILSYN MED GRATANGEN KOMMUNE, GRATANGSHEIMEN - TVUNGEN HELSEHJELP ETTER PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN KAP 4A TIL BEBOERE I SYKEHJEM 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
15.12.2016
Saksnr:
16/1661-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
NVE
Dokbesk:
KONSESJONSAVGIFTER TIL KOMMUNER 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2016
Regdato:
15.12.2016
Saksnr:
16/1662-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
HØRINGS OM SAMISKOPPLÆRINGEN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FYLKESTINGSMELDING LEVERES MARSTINGET 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
15.12.2016
Saksnr:
16/1663-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
Dokbesk:
ENDRINGER I FORSKRIFT OM VALG TIL SAMETINGET - HØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
15.12.2016
Saksnr:
16/1664-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
Dokbesk:
ENDRINGER I VALGFORSKRIFTEN - HØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
15.12.2016
Saksnr:
16/1665-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Statnett
Dokbesk:
EIENDOMSSKATT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
15.12.2016
Saksnr:
16/1666-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
MELDING OM BETALING FRA UTDANNINGSDIREKTORATET - VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE - VIKARORDNING OG STUDIEAVGIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2016
Regdato:
15.12.2016
Saksnr:
16/1667-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Helse- og omsorgsdepartementet
Dokbesk:
HØRINGSNOTAT MED FORSLAG TIL FORSKRIFT OM BEHANDLINGSREISER I UTLANDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
15.12.2016
Saksnr:
16/1668-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Monica Andersen
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
ORIENTERING OM ANSVAR FOR ORGANISERING AV TRANSPORT OG LEDSAGERTJENESTE VED PASIENTREISER FRA SYKEHJEM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
15.12.2016
Saksnr:
16/1669-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
INNVILGET STATSTILSKUDD TIL OPPLÆRING I SAMISK SKOLEÅRET 2016/2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
15.12.2016
Saksnr:
15/649-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
PUBLISERINGSMANUAL TIL NETTSIDER FOR BIBLIOTEK I TROMS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: