A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 14.12.2016

Datert:
12.01.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/51-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
SØKNAD - TURSKILTPROSJEKTET 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.01.2015
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
15/44-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD 2015 - KOMMUNALT RUSARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/258-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Skattedirektoratet
Dokbesk:
FLYTTEMOTIVUNDERSØKELSE 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2013
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
13/364-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
SØKNADSSKJEMA 2013 - BARNEFATTIGDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.03.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/407-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
SØKNAD PÅ MIDLER TIL ETABLERING OG UTVIKLING AVKOMMUNALE FRISKLIVS, LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.04.2015
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
15/126-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SETT FRILUFTSLIV PÅ DAGSORDEN OG BLI EN FRILUFTSLIVETS ÅR KOMMUNE- BLI OGSÅ ... FRILUFTSLIVKOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.05.2014
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
14/524-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD 2014 - KOMMUNALT RUSARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.05.2013
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
13/531-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD 2013 - UTVIKLING OG UTPRØVING AV SAMHANDLINGSMODELLER PÅ RUSFELTET KAP 0763 POST 61
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.05.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/560-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - OVERSIKTSRAPPORT FOLKEHELSE GRATANGEN KOMMUNE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.05.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/560-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - OVERSIKTSRAPPORT FOLKEHELSE GRATANGEN KOMMUNE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.05.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/160-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
AKSEPT AV VILKÅR - TILSKUDD TIL KOMMUNALT RUSARBEID 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.05.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/159-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
AKSEPT AV VILKÅR - TILSKUDD TIL VOKSNE MED LANGVARIGE OG SAMMENSATTE BEHOV FOR TJENESTER OG BARN OG UNGE MED SAMMENSATTE HJELPEBEHOV INNEN PSYKISK HELSE OG RUSFELTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.05.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/560-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - OVERSIKTSRAPPORT FOLKEHELSE GRATANGEN KOMMUNE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.06.2014
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
13/1107-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
VEDR. RAPPORTERING - TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/606-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET - KVERNMO GÅRD
Datert:
16.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/613-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Bolle VVS
Dokbesk:
TILSAGNSBREV NÆRINGSFONDET - BOLLE VVS AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/614-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Brødrene Stormo AS
Dokbesk:
TILSAGNSBREV NÆRINGSFONDET - BRØDRENE STORMO AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/608-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Trond-Inge Karlsen
Dokbesk:
SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET - TROND-INGE KARLSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/605-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Jensen Farm AS
Dokbesk:
SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET - JENSEN FARM AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.06.2014
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
13/485-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Spire
Dokbesk:
VEDTAK 21/13 OG 22/13 KOMMUNALT NÆRINGSFOND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/619-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET - GRATANGEN KOMMUNE EGENANDEL SPIRE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/609-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - IVAR JOHAN SØRLI - ETABLERING AV SLEDEBYGGING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/617-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - ODIN JOHNSEN - VIDEREUTVIKLING AV DRIFTSBYGNING TIL GRATANGENS SISTE FISKARBONDE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/611-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - ASTAFJORD MAT AS - NYTT FRYSEROM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/605-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - JENSEN FARM AS - INVESTERINGSTØTTE TILRETTELEGGING BOBILCAMP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/608-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - TROND-INGE KARLSEN - UTREDE POTENSIALET FOR UTLEIEBOLIGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/188-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - FOLDVIK BRYGGEFERIE - INNENDØRS BADESTRAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/614-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - BRØDRENE STORMO AS - ADK KURS FOR SENTRAL GODKJENNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/613-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - BOLLE VVS AS - FORHANDLERSERTIFISERING AV PRIVATE AVLØPSRENSEANLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/612-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET - SIKKERHETSUTSTYR GRYTIR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/607-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VEKSTHUSET GRATANGEN A/S - ASFALTERING FORAN BYGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/618-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - BRØDRENE STORMO AS - OPPSTART AV BLÅSEISOLERINGS AVDELING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/616-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET - GRATANGEN KYSTLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/623-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - GRATANGEN KOMMUNE - EGENANDEL KRIGSMINNEPROSJEKT RIKSANTIKVAREN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/606-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET - KULTURHYTTE KVERNMO GÅRD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/610-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - LEAN I ASTAFJORD VEKST AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/615-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET - BARDU KOMMUNE - BARNAS NATURPARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/609-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Nils Johan Sørli
Dokbesk:
TILSAGNSBREV NÆRINGSFONDET - IVAR JOHAN SØRLI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/611-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Astafjord Mat AS
Dokbesk:
TILSAGNSBREV - ASTAFJORD MAT AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/610-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Astafjord Vekst AS
Dokbesk:
TILSAGNSBREV - ASTAFJORD VEKST AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.06.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/617-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Odin Johnsen
Dokbesk:
TILSAGNSBREV - ODIN JOHNSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.08.2014
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
13/333-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Kyrre Kalseth
Dokbesk:
VEDR. SLUTTRAPPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.08.2013
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
13/957-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Husbanken
Dokbesk:
ANMODNING OM DELTAKELSE PÅ MØTE/SEMINAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.09.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1117-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD PROSJEKT ADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE RF 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2014
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
14/1272-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL NÆRINGSVIRKSOMHET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.11.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1368-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.11.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1368-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2014
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
14/1272-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Linda Johnsen
Dokbesk:
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL NÆRINGSVIRKSOMHET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2015
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
14/1182-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
TILBAKEMELDING - TILSYN MED FOLKEHELSELOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2013
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
13/1391-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET FORPROSJEKT "HELÅRS AKTIVITET I BRYGGEMILJØ I FOLDVIK"
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2013
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
13/1392-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET STORMO ENTREPRENØR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1523-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SAMARBEIDSAVTALE MELLOM VISIT NARVIK OG GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1643-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Stig Karlsen
Dokbesk:
SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM PÅ G/BNR 57/5 I GRATANGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1644-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SKOLEÅRET 2016/17
Datert:
01.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1645-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INDIVIDUELL LÆREPLAN SKOLEÅRET 2016/17
Datert:
05.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1646-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Tommy Bolle
Dokbesk:
SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1647-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Børge Hartviksen
Dokbesk:
SØKNAD FRADELING EIENDOM I HILLESHAMN G/BNR 63/20 BYGG 29
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/926-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1648-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Statens vegvesen
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL TIL BOLIG - GNR. 50 BNR 11 I GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1649-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
BASIL SAMLING 1.DESEMBER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.11.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1650-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Gratangen Kystlag
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPGRADERING AV "NESSEBRYGGA", FOLDVIK , KR. 100000,-
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
15/649-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
AVTALE FOR SAMARBEID OM NETTSIDE FOR GRATANGEN BIBLIOTEK MELLOM GRATANGEN KOMMUNE OG TROMS FYLKESKOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1651-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Ordfører i Salangen
Dokbesk:
FORESPØRSEL VEDR. PONGTONGER - SIKRING/OVERTAKELSE AV FERGEMATRIELL VED HÆRENS AMFIBIESENTER, HELLARBOGEN I GRATANGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.11.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1652-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
FRISTER FOR OVERSENDELSE AV BUDSJETTDOKUMENTER MV.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/908-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
kopi fra Sivilombudsmannen
Dokbesk:
ORIENTERING - MANGLENDE SVAR FRA GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.11.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1418-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Gratangen Kystlag
Dokbesk:
SØKNAD TIL BUFDIR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.11.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/454-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
dbs
Dokbesk:
VEDTAK OM ENDRINGER AV 110-TILKNYTNING FOR GRATANGEN KOMMUNE FRA TROMS 110-REGION TIL NORDLAND 110-REGION
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1654-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Trygg Trafikk
Dokbesk:
FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TRYGG TRAFIKKS STYRE FOR PERIODEN 2017-2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1655-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSMØTE VED ENDRINGSOPPSIGELSE I FORBINDELSE MED ADM. OMORGANISERING
Datert:
07.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1559-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSMØTE VED ENDRINGSOPPSIGELSE I FORBINDELSE MED ADM. OMORGANISERING- SIGNERT
Datert:
07.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1556-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSMØTE VED ENDRINGSOPPSIGELSE I FORBINDELSE MED ADM. OMORGANISERING- SIGNERT
Datert:
06.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1656-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PINKODE TIL KOSTRA-RAPPORTERING FOR 2016
Datert:
08.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1580-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Helse Stavanger HF
Dokbesk:
SAMARBEIDSAVTALE - BRUKERPLAN- SIGNERT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1657-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Det kongelige helse- og omsorgsdepartementet
Dokbesk:
HØRING - OPPHEVING AV KRAVET OM HENVISNING FOR Å FÅ RETT TIL STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL UNDERSØKELSE OG BEHANDLING HOS FYSIOTERAPEUT. FORSLAG TIL ENDRING AV FOLKETRYGDLOVEN §5-8
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1490-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Cornelius Hermansen
Dokbesk:
SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD GNR 50 BNR 87 - KYSTKULTURVEIEN 292
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1646-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Tommy Bolle
Dokbesk:
SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDDVED ERVERV AV GNR 50 BNR 68 I GRATANGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/628-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 49 BNR 68 OG BNR 69
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/626-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 116 BNR 61
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/625-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 49 BNR 71
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
14.12.2016
Saksnr:
16/1537-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 44 BNR 12
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: