A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 14.11.2016

Datert:
14.11.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/658-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 61 BNR 195
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.11.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/1458-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Rolf Lian
Dokbesk:
KRAV OM RETTING AV FEIL OG MANGLER I MATRIKKELEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.11.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/991-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Joost Koelman
Dokbesk:
KLAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.11.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/1110-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Trude og Thor Steinar Antonsen
Dokbesk:
VEDR. GRAVING OVER VEI PÅ EIENDOM 50/2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.11.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/1110-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Rune Arneberg
Dokbesk:
VEDR. GRAVING OVER VEI BAK HYTTE 6 PÅ ØSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.10.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/1457-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LEGEVIKAR
Datert:
23.10.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/1457-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM VIKARIAT SOM ALLMENNLEGE I GRATANGEN KOMMUNE
Datert:
10.11.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/688-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Roy Idar Sandberg
Dokbesk:
SLAKTEVEKTSKJEMA OG FELLINGSRAPPORT 2016 VALD 1 HILLESHAMN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.10.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/1459-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Troms Maskin Team A/S
Dokbesk:
SØKNAD OM ANSVARSRETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/1460-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
S.A Tobiassen`s eftf.
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL OMDISPONERING FRA BUTIKK TIL BO OG SJØCAMP G/BNR 30/30
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.10.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/157-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Torbjørn Carlsen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.10.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
15/993-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Trond Andreassen
Dokbesk:
SØKNAD OM FERDIGATTEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.11.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
12/829-84
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Hålogaland Energiteknikk AS
Dokbesk:
SØKNAD OM NY FORLENGELSE AV FRIST FOR ARRONDERING AV TIPP VED FOSSAN KRAFTVERK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.11.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/1461-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNKALLING TIL ANSVARSGRUPPEMØTE
Datert:
07.11.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/1462-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNKALLING TIL ANSVARSGRUPPEMØTE
Datert:
07.11.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/1463-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNKALLING TIL ANSVARSGRUPPEMØTE
Datert:
14.11.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/1368-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Zu4r
Dokbesk:
SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.11.2016
Regdato:
14.11.2016
Saksnr:
16/788-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 61 BNR 194
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: