A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 14.10.2016

Datert:
13.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/1197-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDLEGG TIL SAMARBEIDSAVTALE
Datert:
13.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/463-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDLEGG TIL SAMARBEIDSAVTALE
Datert:
31.08.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/1337-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN | 5-3, SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV RETT TIL SPESIALUNDERVISNING ETTER | 5-1
Datert:
11.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/1164-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMTYKKESKJEMA
Datert:
05.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/119-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYSTE DUKUMNTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/599-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/1338-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Ofoten og Sør-Troms kordskifterett
Dokbesk:
MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/1339-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Det kongelige klima- og miljødepartement
Dokbesk:
HØRING- FORBUD MOT FYRING MED MINERALOLJE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/1340-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
Dokbesk:
HØRING- BARN SIN RETT TIL MEDVERKNAD OG MEDRÅDERETT ETTER PASIENT- OG BRUKARRETTSLOVA.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/1200-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
HØRINGSUTSENDELSE - SØKNAD OM DELING AV EIENDOM G/BNR 30/15 TIL HYTTEFORMÅL-GRATANGEN KOMMUNE. UTTALELSE OM KULTURMINNER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/1341-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Roy Idar Sandberg
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK- RIVING AV FJØS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/1342-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Monica Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMHANDLINGSAVVIK
Datert:
06.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/1343-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
Dokbesk:
KUNNGJØRING AV TILSKUDD TIL NASJONALE MINORITETER OG TIL KVENSK SPRÅK OG KULTUR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/1344-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Monica Andersen
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
INFORMASJON OM NY FORSKRIFT OG LOVENDRINGER PÅ RUSFELT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/1345-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
KomRev NORD
Dokbesk:
NY OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/1346-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
FORDELING AV PROSJEKTSKJØNNSMIDLER 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.09.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/508-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Simonsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VERTSKOMMUNETILSKUDD 4.KVARTAL 2016 FOR OMSORGSSENTER, GRATANGEN KOMMUNE
Datert:
14.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/1347-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INDIVIDUELL LÆREPLAN
Datert:
12.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
16/1348-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Astrid Nikolaisen og Roar Edvardsen
Dokbesk:
FRITAK FOR RENOVASJON OG KLOKKAVGIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2016
Regdato:
14.10.2016
Saksnr:
15/1005-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Riksantikvaren
Dokbesk:
KRIGSMINNEPROSJEKT I SØR-TROMS - UTBETALING AV TILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: