A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 13.12.2016

Datert:
13.12.2016
Regdato:
13.12.2016
Saksnr:
16/490-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
STATSKOG SF
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV GNR 119 BNR 5
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2016
Regdato:
13.12.2016
Saksnr:
15/1359-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT G/BNR 50/4
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2016
Regdato:
13.12.2016
Saksnr:
16/529-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT G/BNR 28/16
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2016
Regdato:
13.12.2016
Saksnr:
16/1360-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT G/BNR 28/3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
13.12.2016
Saksnr:
16/1640-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Odd-Egil Åsli
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
13.12.2016
Saksnr:
16/1638-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nine Grib
Mottaker:
Bygdekinoen
Dokbesk:
KONSESJON SØKNAD BYGDEKINOEN 2017 FOR SPILLESTED 40120 FOLDVIK UNGDOMSHUS FOLDVIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2016
Regdato:
13.12.2016
Saksnr:
16/1641-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Heidi Olsen
Avsender:
Alarm24
Dokbesk:
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM GRATANGEN KOMMUNE OG ALARM24 AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
13.12.2016
Saksnr:
16/1642-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Avsender:
Korus Nord
Dokbesk:
SVAR PÅ SØKNAD OM STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
13.12.2016
Saksnr:
16/1642-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Korus Nord
Dokbesk:
AKSEPT AV VILKÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
13.12.2016
Saksnr:
16/1642-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Korus Nord
Dokbesk:
INFORMASJON OM MOTTAKER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: