A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 13.01.2017

Datert:
12.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/44-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/45-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
02.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/46-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
27.09.2016
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/47-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM GRUNNSKOLEUTDANNING/GODKJENNING AV GRUNNSKOLE FRA UTLANDET
Datert:
23.11.2016
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/48-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM STUDIEPERMISJON MED LØNN
Datert:
23.11.2016
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/49-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM STUDIEPERMISJON MED LØNN
Datert:
02.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
16/1675-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILSETTINGSKONTRAKT
Datert:
05.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/50-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
VARSEL OM TILSYN MED GRATANGEN KOMMUNE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET 3 OG 4 MAI 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/51-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Heidi Olsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ANG. KONTRAKTER OG LANGSIKTIGHET BPA
Datert:
08.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/51-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Heidi Olsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ANG VIKAR BPA
Datert:
05.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/52-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
INVITASJON TIL VEILEDNING OM BARNEHAGEMYNDIGHETENS PLIKT TIL Å PÅSE REGELVERKETTERLEVELSE HOS BARNEHAGEEIER - SØR-TROMS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
16/1241-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV ENDELIG TILSYBSRAPPORT - FYLKESMANNENS TILSYN MED FORVALTNINGSKOMPETANSE - FELLES NASJONALT TILSYN 2014-2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/53-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Mattilsynet
Dokbesk:
NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT GJELDER FRA 1.JANUAR 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
16/988-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
IF
Dokbesk:
BREV FRA IF VEDR. UTBETALINGSOVERSIKT OG SKADERAPPORT - GRATANGEN JERGER- OG FISKERFORENING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/55-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
TILBUD OM FELLES KOMPETANSEHEVING- IMPLEMENTERING AV STATLIGE OG LOKALE STRATEGIER I BARNEHAGESEKTOREN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
16/1375-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Kjetil Fjellheim
Dokbesk:
VEDR. E-POST AV 14.10 REGISTRERT 18.10-16
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/56-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Trine Mo Sandnes
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
EGENMELDT SYKEFRAVÆR - 4.KVARTAL 2016 - SVAR
Datert:
10.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/57-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS
Datert:
01.12.2016
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
16/1455-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TILSETTINGSKONTRAKT
Datert:
04.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/58-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
ANNULLERING AV RESTERENDE INVESTERINGSRAMME
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: