A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 12.10.2016

Datert:
12.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/1320-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Mottaker:
Dokbesk:
INNKALLING DIALOGMØTE SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING
Datert:
07.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
14/221-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ANMODNING OM FLYTTING
Datert:
11.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/1227-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
FEIL I HØRINGSDOKUMENTET FOR SKOLERUTA OG UTSATT HØRINGSFRIST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/1321-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Grunn og betong Entreprenør AS
Dokbesk:
GRAVEMELDING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/1322-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Liv Karin Horrig Helland
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BLEIESTIPEND 2016
Datert:
10.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/450-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNVILGELSE AV EKTEFELLEPENSJON
Datert:
04.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/1323-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Ofoten og Sør-Troms jordskifterett
Dokbesk:
KRAV OM FJERNING AV "JORDSKIFTE KREVD" FRA MATRIKKELEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/1324-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
INVITASJON TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/1325-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Statistisk sentralbyrå
Dokbesk:
RAPPORTERING AV REGNSKAP PER 3.KVARTAL 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/1326-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
INVITASJON TIL BARNEHAGEFORUM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/1328-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Simonsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
INFORMASJON OM REVIDERT RUNDSKRIV TIL INTRODUKSJONSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/1329-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Det kongelige barne- og likestillingsdepartement
Dokbesk:
HØRING - ENDRINGER I OPPLYSNINGSPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG NY OPPLYSNINGSPLIKT TIL BARNEVERNET VED TILBAKEHOLDELSE AV GRAVIDE RUSMIDDELAVHENGIGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/1330-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Monica Andersen
Avsender:
KS
Dokbesk:
PM FRA KS OM STATSBUDSJETTET: FORTSETTER Å KUTTE FOR DE SVAKESTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/1331-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Monica Andersen
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
UTLYSNING AV TILSKUDD - DEMENSPLAN 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/1332-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
Lauvanger Mikrobryggeri AS
Dokbesk:
SØKNAD OM SALGSBEVILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.10.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/908-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Kopi av brev fra Sivilombudsmannen til Levi Hanssen
Dokbesk:
MANGLENDDE SVAR FRA GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.08.2016
Regdato:
12.10.2016
Saksnr:
16/1333-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Harry Haavik
Dokbesk:
SØKNAD OM NEDSETTING AV SEPTIKTANK OG ETABLERING AV 20 METER SANDFANGGRØFT PÅ G/BNR 50/114 I GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: