A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 12.01.2017

Datert:
04.01.2017
Regdato:
12.01.2017
Saksnr:
17/41-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Foreningen fotballbane for jenter og gutter i Kobanè
Dokbesk:
SØKNAD OM KOMMUNAL BEVILGNING TIL BYGGING AV FOTBALLBANE FOR JENTER OG GUTTER I KOBANÈ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
12.01.2017
Saksnr:
17/43-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
UNN
Dokbesk:
INVITASJON TIL Å GI INNSPILL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE SIN OPPFØLGING AV NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.12.2016
Regdato:
12.01.2017
Saksnr:
17/44-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
May-Britt Johansen
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: