A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 11.10.2016

Datert:
06.10.2016
Regdato:
11.10.2016
Saksnr:
12/978-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Andrè Anderzèn
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2016
Regdato:
11.10.2016
Saksnr:
16/1318-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Ann-Britt J Kvernmo
Dokbesk:
SØKNAD OM FRITAK FRA RENOVASJONSAVGIFTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.10.2016
Regdato:
11.10.2016
Saksnr:
16/1200-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
NVE
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL HYTTEFORMÅL - G/BNR 30/15 - GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2016
Regdato:
11.10.2016
Saksnr:
16/1318-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Ann-Britt J Kvernmo
Dokbesk:
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE AVGIFTER GNR 45 BNR 3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2016
Regdato:
11.10.2016
Saksnr:
16/1298-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Andreassen Trond
Dokbesk:
VARSEL OM AVKORTING I SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG I JORDBRUKET 20.08.16 GNR 60 BNR 14 AVVIK I HØSTET AREAL ETTER STEDLIG KONTROLL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.09.2016
Regdato:
11.10.2016
Saksnr:
10/884-90
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Kjetil Odin Johnsen
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å FLYTTE MASSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.10.2016
Regdato:
11.10.2016
Saksnr:
16/1319-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
IMDI
Dokbesk:
ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: