A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 10.02.2017

Datert:
26.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/142-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
Dokbesk:
HØRING AV FORSLAG OM BARNS RETT TIL Å SAMTYKKE TIL DELTAKELSE I FORSKNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/143-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
KS
Dokbesk:
INNSPILL TIL DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER 2017-2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/144-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LEASINGAVTALE - AVTALE OM SERVICE OG VEDLIKEHOLD - CADDY MAXI COM 122 -
Datert:
08.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/145-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
LEASINGAVTALE - AVTALE OM SERVICE OG VEDLIKEHOLD - CADDY MAXI COM 122 -
Datert:
25.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/146-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Mattilsynet
Dokbesk:
RAPPORTERING AV VANNVERKSDATA FOR ÅRET 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/148-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Miljødirektoratet
Dokbesk:
KVITTERING FOR LEVERT SØKNAD - REFUSJON AV KOMMUNENS UTGIFTER TIL JERGERPRØVEN 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/148-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Miljødirektoratet
Dokbesk:
REFUSJON AV KOMMUNENS UTGIFTER TIL JEGERPRØVEN FOR 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
16/1273-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Salangen kommune
Dokbesk:
KLAGE ENDRINGER I INNDELING I LENSMANNS- OG POLITISTASJONSDISTRIKTER OG TJENESTESTEDER I TROMS POLITIDISTRIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/149-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Skånland kommune
Dokbesk:
FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2017-2030 OFFENTLIG ETTERSYN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/150-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Peder Sandstrøm
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
16/717-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. ANSKAFFELSER I GRATANGEN KOMMUNE
Datert:
01.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/151-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Geomatikk AS
Dokbesk:
HENVENDELSE OM KABELPÅVISNING G/BNR 41/56
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/152-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Norges Blindeforbund
Dokbesk:
SØKNAD OM STØTTE TIL LYDAVIS FOR 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/153-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
TILSKUDD TIL SVØMMEOPPLÆRING/VANNTILVENNING FOR BARN I BARNEHAGENE I 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/154-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Heidi Olsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
UTLYSNING - KOMMUNALT KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/77-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
FYLKESMANNEN I TROMS GIR SKADEFELLINGSTILLATELSE PÅ ÉN JERV I DELER AV KOMMUNENE NARVIK, GRATANGEN, LAVANGEN OG BARDU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/68-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Øymo & Olsen
Dokbesk:
ANMODNING OM BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/155-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Sylvi Krogstad
Dokbesk:
AVLEST VANNMÅLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
15/831-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
15/787-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
15/787-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
15/1021-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
14/507-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
16/629-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/69-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
16/154-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Ofoten og Sør-Troms jordskifterett
Dokbesk:
ORIENTERING OM TINGLYST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/156-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
26.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/157-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
Skolenes landsforbund
Dokbesk:
TREKKLISTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/158-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNVILGET AVTALEFESTEET PENSJON
Datert:
30.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/159-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Simonsen
Avsender:
IMDI
Dokbesk:
INFORMASJONSBREV OG DATABEHANDLERAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
16/1085-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Simonsen
Avsender:
UDI
Dokbesk:
NYHETSBREV JANUAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/34-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. YRKESKADE
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
16/999-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Lasse Kjelland
Dokbesk:
VEDR. KLAGE PÅ VÅR PLANLAGTE OG INNMELDTE OG GODKJENTE HYTTEUTVIDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/160-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Simonsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
UTBETALING AV INTERGRERINGSTILSKUDD ÅR 1 FOR 2016
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/69-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
TORBJØRN JOHNSEN
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST SAMMENSLÅING GNR 41 BNR 23, 29
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
16/1268-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Øsefjellet AS
Dokbesk:
KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYST MATRIKKELENHETER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
16/629-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
ALF HARALD LUND
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST SAMMENSLÅING GNR 56 BNR 66, 85
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/161-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Bjørn Andor Hanssen
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
14/507-24
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
SVEIN KYRRE KARLSEN
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV GNR 56 BNR 66
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
15/1021-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
TRYGVE MALVIN JOHNSEN
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV GNR 33 BNR 71
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
15/787-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
HULDA KARINE SØRENSEN
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV GNR 40 BNR 49
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
15/787-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
ARNE MARTIN SIMONSEN
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV GNR 40 BNR 50
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
15/831-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
SVEIN ROALDSEN
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV GNR 41 BNR 161
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: