A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 10.01.2017

Datert:
09.01.2017
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
14/1307-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Fredrik Jensen
Dokbesk:
TJENESTEBEVIS FREDRIK JENSSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2017
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
12/829-85
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
NVE
Dokbesk:
SØKNAD OM UTSETTELSE AV FRIST FOR SLUTTARRONDERING - TIPP VED FOSSAN KRAFTVERK - GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
17/26-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
NY ORDNING FOR NATURSKADEERSTATNING INNFØRES 1.1.2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
17/27-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Harry Solvang
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2017
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
17/28-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Salangen kommune
Dokbesk:
SAMARBEIDSUTVALGET SJØVEGAN VIDEREGÅENDE SKOLE - SAMARBEIDSERKLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2017
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
17/29-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
03.01.2017
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
17/30-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
03.01.2017
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
17/31-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVSLUTNING I SAK OM UTLEGG
Datert:
10.01.2017
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
16/1507-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Eirik N Sillibakken
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2017
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
16/1637-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KLAGE ANG ENKELTVEDTAK SPESIALUNDERVISNING
Datert:
03.01.2017
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
15/1301-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Trond Andreassen
Dokbesk:
VEDR. SLUTTRAPPORT FOR FJØSUTBYGGING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
17/34-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Heidi Olsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SKADEMELDING ANSATT
Datert:
03.01.2017
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
16/1691-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Einar Arntzen
Dokbesk:
VEDR. BYGGESØKNAD G/BNR 61/136
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2016
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
17/35-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
NORDNORSK KYSTKULTURSENTER AS - VI HAR FASTSATT MERVERDIAVGIFT FOR JULI-AUGUST 2016
Datert:
08.01.2017
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
16/1607-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Norskhelsenett
Dokbesk:
INFORMASJON OM ENDRING I KUNDEFORHOLD I NORSK HELSENETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2016
Regdato:
10.01.2017
Saksnr:
17/36-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
KomOpp
Dokbesk:
LÆRLINGTILSKUDD FOR 2015
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: