A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 09.11.2016

Datert:
27.10.2016
Regdato:
09.11.2016
Saksnr:
16/1448-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
SEKRETÆRHJELP TIL KOMMUNALE ELDRERÅD I TROMS FYLKE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2016
Regdato:
09.11.2016
Saksnr:
16/1450-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Unni Bjerkmo
Avsender:
UDI
Dokbesk:
NYHETSBREV UDI REGION NORD 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.11.2016
Regdato:
09.11.2016
Saksnr:
15/924-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
STINE MARI OG ANDREAS FRAMVIK
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV GNR 50 BNR 177
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2016
Regdato:
09.11.2016
Saksnr:
16/1110-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Hjalmar Larsen
Dokbesk:
VEDR. GRAVING OVER VEI BAK HYTTE 6 PÅ ØSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2016
Regdato:
09.11.2016
Saksnr:
16/1451-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
FORDELING AV TILSKUDD TIL DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2016
Regdato:
09.11.2016
Saksnr:
16/1452-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
GODKJENT LÆREKONTRAKT
Datert:
03.11.2016
Regdato:
09.11.2016
Saksnr:
15/524-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Reidun Ursin Nikolaisen
Dokbesk:
SVAR PÅ BREV OM ORIENTERING OM BO OG DRIVEPLIKT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.11.2016
Regdato:
09.11.2016
Saksnr:
12/829-82
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Hålogaland kraft AS
Dokbesk:
VEDR. MASSEDEPONI ETTER FOSSAN KRAFTVERK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: