A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 09.01.2017

Datert:
06.01.2017
Regdato:
09.01.2017
Saksnr:
16/1643-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Stig Karlsen
Dokbesk:
BEHANDLINGSBGEBYR - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM PÅ G/BNR 57/5 I GRATANGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
09.01.2017
Saksnr:
16/1533-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
ODD Reinholdtsen
Dokbesk:
BEHANDLINGSGEBYR -SØKNAD OM FRADELING AV PARSELL TIL NAUSTFORMÅL FRA GNR 63 BNR 7 I GRATANGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
09.01.2017
Saksnr:
16/1617-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Konstanse Klæbo
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.06.2016
Regdato:
09.01.2017
Saksnr:
17/25-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lena Solvang
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BER OM OVERSENDELSE AV DOKUMENTER
Datert:
09.01.2017
Regdato:
09.01.2017
Saksnr:
17/25-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Lena Solvang
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BER OM OVERSENDELSE AV DOKUMENTER
Datert:
09.01.2017
Regdato:
09.01.2017
Saksnr:
16/1647-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Børge Hartviksen
Dokbesk:
BEHANDLINGSGEBYR VEDR. SØKNAD FRADELING AV BEBYGD BOLIGPARSELL HILLESHAMN G/BNR 63/20 TIL FRITIDSFORMÅL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
09.01.2017
Saksnr:
16/1362-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Trond Andreassen
Dokbesk:
SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL I STRANDSONEN PÅ G/BNR 60/3 SORTEBEKK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: