A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 08.11.2016

Datert:
05.10.2016
Regdato:
08.11.2016
 
Saksnr:
16/1247-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
 
Saksbeh:
Janne Ryslett
 
Mottaker:
 
 
Dokbesk:
SØKNAD OM UTVIDET ÅPNINGSTID
 
Datert:
01.11.2016
Regdato:
08.11.2016
 
Saksnr:
16/1332-3
Doktype:
Innkommende
 
Saksbeh:
Torill Hansen
 
Avsender:
NAV
 
Dokbesk:
SVAR FRA NAV VEDR. SALGSBEVILLING LAUVANGER MIKROBRYGGERI AS
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
03.11.2016
Regdato:
08.11.2016
 
Saksnr:
16/1332-4
Doktype:
Innkommende
 
Saksbeh:
Torill Hansen
 
Avsender:
Politiet
 
Dokbesk:
SVAR FRA POLITIET VEDR. SALGSBEVILLING LAUVANGER MIKROBRYGGERI AS
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
04.11.2016
Regdato:
08.11.2016
 
Saksnr:
16/1000-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
 
Saksbeh:
Unni Bjerkmo
 
Avsender:
*************************************
 
Dokbesk:
GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML § 10-12 (4) MELLOM FAGFORBUNDET OG GRATANGEN KOMMUNE , BOFELLESSKAP
 
Datert:
02.11.2016
Regdato:
08.11.2016
 
Saksnr:
16/1439-1
Doktype:
Innkommende
 
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
 
Avsender:
Det kongelige barne- og likestillingsdepartement
 
Dokbesk:
ALMINNELIG HØRING- ENDRINGER I BARNELOVEN MV. OM BEDRE BESKYTTELSE AV BARN
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
04.11.2016
Regdato:
08.11.2016
 
Saksnr:
16/1440-1
Doktype:
Innkommende
 
Saksbeh:
Ted F. Okstad
 
Avsender:
Tromsø stift
 
Dokbesk:
TILBAKEBETALING AV FOR MEGET UTBETALT TILSKUDD TIL TROMSØ STIFT/DEN KATOLSKE KIRKE I NORD-NORGE
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
03.11.2016
Regdato:
08.11.2016
 
Saksnr:
16/1441-1
Doktype:
Innkommende
 
Saksbeh:
Torill Hansen
 
Avsender:
Securitas
 
Dokbesk:
SALGSKONTROLL - ASTAFJORD MAT AS
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
03.11.2016
Regdato:
08.11.2016
 
Saksnr:
16/1442-1
Doktype:
Innkommende
 
Saksbeh:
Torill Hansen
 
Avsender:
Securitas
 
Dokbesk:
SALGSKONTROLL - JOKER, KYSTBUTIKKEN
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
01.11.2016
Regdato:
08.11.2016
 
Saksnr:
16/1443-1
Doktype:
Innkommende
 
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
 
Avsender:
Valgdirektoratet
 
Dokbesk:
STORTINGSVALGET 2017- REGISTRERING AV TO PERSONER MED ANSVAR FOR PRAKTISK VALGGJENNOMFØRING I KOMMUNER/FYLKESKOMMUNER
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
04.11.2016
Regdato:
08.11.2016
 
Saksnr:
16/1444-1
Doktype:
Innkommende
 
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
 
Avsender:
Det kongelige justis- og beredskapsdepartement
 
Dokbesk:
HØRING- FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITILOVEN § 14 TREDJE LEDD - KRAV TIL FASTSETTELSE AV KOMMUNAL HÅNDHEVING FOR DELER AV POLITIVEDTEKTER
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
25.10.2016
Regdato:
08.11.2016
 
Saksnr:
16/1445-1
Doktype:
Innkommende
 
Saksbeh:
Rune Hjallar
 
Avsender:
Statens vegvesen
 
Dokbesk:
TILLATELSE TIL FLYTTING AV EKSISTERENDE AVKJØRSEL FRA FV.141 - G/BNR 28/31 I GRATANGEN KOMMUNE
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
08.11.2016
Regdato:
08.11.2016
 
Saksnr:
13/328-3
Doktype:
Utgående
 
Saksbeh:
Janne Ryslett
 
Mottaker:
 
 
Dokbesk:
SØKNAD OM NY BARNEHAGEPLASS
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
07.11.2016
Regdato:
08.11.2016
 
Saksnr:
16/1447-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
 
Saksbeh:
Heidi Olsen
 
Avsender:
*************************************
 
Dokbesk:
SØKNADSSKJEMA PLEIE OG OMSORG
 
Datert:
08.11.2016
Regdato:
08.11.2016
 
Saksnr:
16/354-11
Doktype:
Utgående
 
Saksbeh:
Erlis Anderzen
 
Mottaker:
KARTVERKET
 
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 36 BNR 42
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Datert:
08.11.2016
Regdato:
08.11.2016
 
Saksnr:
16/419-6
Doktype:
Utgående
 
Saksbeh:
Erlis Anderzen
 
Mottaker:
KARTVERKET
 
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 37 BNR 105
 
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
 
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
 
Epostadresse: