A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 07.10.2016

Datert:
06.10.2016
Regdato:
07.10.2016
Saksnr:
16/1311-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Dag Erik Nygård
Dokbesk:
VALG AV NY LEDER I ELDRERÅDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2016
Regdato:
07.10.2016
Saksnr:
16/317-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA MØTE I TEFBUG 05.10.2016
Datert:
03.10.2016
Regdato:
07.10.2016
Saksnr:
16/463-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ENDELIG SAMARBEIDSAVTALE
Datert:
04.10.2016
Regdato:
07.10.2016
Saksnr:
16/906-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. SØKNAD OM LEDESAGER TIL SKOLESKYSS
Datert:
03.10.2016
Regdato:
07.10.2016
Saksnr:
16/1313-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Justis - og beredskapsdepartementet
Dokbesk:
INFORMASJON OM KRAV OM NORSKKUNNSKAPER I SAMFUNNSKAP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2016
Regdato:
07.10.2016
Saksnr:
16/1314-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Sjøvegan Videregående skole
Dokbesk:
INVITASJON TIL MINISEMINAR OG SAMABEIDSMØTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: