A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 06.03.2017

Datert:
06.03.2017
Regdato:
06.03.2017
Saksnr:
17/165-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Lena Solvang
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - REFERATSAKER KST 23.02.17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2017
Regdato:
06.03.2017
Saksnr:
13/1105-35
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Lena Solvang
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - REVIDERT PROSESSPLAN FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2017
Regdato:
06.03.2017
Saksnr:
16/1694-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rune Hjallar
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - INVITASJON DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL RULLERING AV KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2017
Regdato:
06.03.2017
Saksnr:
17/99-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nine Grib
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - RETNINGSLINJER FOR KULTURMIDLER - GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2017
Regdato:
06.03.2017
Saksnr:
17/125-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rune Hjallar
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNEDELPLAN FOR KOLLEKTIVTRAFIKK I NARVIK 2017-2024 - HØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2017
Regdato:
06.03.2017
Saksnr:
17/124-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - NÆRINGSVENNLIG REGION
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2017
Regdato:
06.03.2017
Saksnr:
17/126-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - RUTINE NÅR RÅDMANNEN ER INHABIL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.03.2017
Regdato:
06.03.2017
Saksnr:
17/180-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rune Hjallar
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR TROMS 2018-2029 - PLANPROGRAM-HØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: