A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 06.01.2017

Datert:
06.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
15/1584-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Mailiss J Myrvang
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV SNØSCOOTER TIL TRANSPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
16/628-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
HÅLOGALAND KRAFT PRODUKSJON AS
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKKELBREV GNR 49 BNR 68
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
16/628-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
HÅLOGALAND KRAFT PRODUKSJON
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV GNR 49 BNR 69
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
15/1554-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Kurt Dalbakk
Dokbesk:
SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å TRÅKKE SKILØYPE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
16/354-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
MORTEN BERG
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV GNR 36 BNR 71
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
17/24-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV STILLING
Datert:
06.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
16/1643-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Stig Karlsen
Dokbesk:
BEHANDLINGSBGEBYR - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM PÅ G/BNR 57/5 I GRATANGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
17/24-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Mottaker:
Karl Fredrik Normann
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
16/1533-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
ODD Reinholdtsen
Dokbesk:
BEHANDLINGSGEBYR -SØKNAD OM FRADELING AV PARSELL TIL NAUSTFORMÅL FRA GNR 63 BNR 7 I GRATANGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: