A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 05.12.2016

Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/906-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM SKOLESKYSS MED LEDSAGER
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/906-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDTAK LEDSAGER PRIVAT SKOLESKYSS
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/1567-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Mottaker:
Heidi Olsen
Dokbesk:
VEDR. DEKNING TIL KJØP AV TERMINALBRILLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/1478-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR PÅ ENDRET PERMISJONSSØKNAD
Datert:
16.11.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/1576-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAMARBEIDSAVTALE - INDIVIDBASERTE TJENESTER
Datert:
30.11.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/906-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. DEKNING LEDSAGER TIL SKOLESKYSS SKOLEÅRET 2016-2017
Datert:
25.11.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/1577-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Simonsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
4. TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR ÅR 2016
Datert:
15.11.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/1578-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
Dokbesk:
ENDRINGER I FORSKRIFT OM KOMMINERS OG FYLKESKOMMUNERS FINANSFORVALTNING - KORTSIKTIGE LÅN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/1579-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
INFORMASJON OM NYE GEBYRSATSER I ALKOHOLFORSKRIFTEN § 6-2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/957-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
SUPPLERENDE TILDELING AV TILSKUDD TILTILVENNING I VANN/SVØMMEOPPLÆRING I BARNEHAGENE 2016 - GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/444-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
IMDI
Dokbesk:
TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/1563-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
VEDR. PRAKTISERING AV TIDLIGERE 25-PROSENTREGEL - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/1214-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Jack-Arne G Nilsen
Dokbesk:
VEDR. GRATANGEN "ETT HAV AV MULIGHETER" - STORE TOMTEAREALER TIL ULIKE FORMÅL SKLA SELGES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
15/1237-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
SALDOKORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.02.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/1580-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
BrukerPlan
Dokbesk:
SAMARBEIDSAVTALE - BRUKERPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/1581-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV STILLINGEN SOM LÆRER FOR FREMMEDSPRÅKLIGE ELEVER
Datert:
28.09.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/1582-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM FAST ANSETTELSE GRATANGEN KOMMUNE HELGESTILLING I HJEMMETJENESTEN
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: