A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 05.10.2016

Datert:
03.10.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/870-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Mary Kristoffersen
Dokbesk:
SØKNAD OM FRADELING AV EN TEIG TIL JORDBRUKSFORMÅL FRA GNR 42 BNR 30 SOM TILLEGGSAREAL TIL GNR 42 BNR 29 M.FL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.09.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1285-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Sør-Troms Regionråd
Dokbesk:
MØTEINNKALLING - REGIONRÅDSMØTE I LAVANGEN 7.OKTOBER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.09.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1286-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Astafjord lønn og regnskap
Dokbesk:
BUDSJETT 2017 - ASTAFJORD LØNN OG REGNSKAP
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.09.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/827-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
MØTE OG TALERETT FOR ELDRERÅDENE I KOMMUNESTYRER OG UTVALG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/827-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
IKT-HJELPEMIDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.09.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1273-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
KS
Dokbesk:
ENDRINGER I POLITIETS LOKALE TJENESTESSTRUKTUR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.09.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1287-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Det kongelige klima- og miljødepartement
Dokbesk:
KULTURMINNELOVEN §§ 9 OG 10 OG PLANLEGGING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.09.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1288-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Kommunal - og moderniseringsdepartementet
Dokbesk:
REGELVERKET OM KONSEKVENSUTREDNINGER- HØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.09.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1289-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Det kongelige klima- og miljødepartement
Dokbesk:
KULTURMINNELOVEN §§ 9 OG 10 - ANSVAR FOR KOSTNADER TIL ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER - ENDRING I PRAKSIS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.09.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1290-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Unni Bjerkmo
Avsender:
IMDI
Dokbesk:
FÆRRE ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Å BOSETTE I KOMMUNEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.09.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1292-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Helen Rath
Avsender:
Det kongelig helse- ogomsorgsdepartement
Dokbesk:
INVITASJON TIL HØRING- ENDRINGER I BLÅRESEPTFORSKRIFTEN - UTVIDELSE AV STØNAD TIL VAKSINERING MOT MENINGOKOKKSYKDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1293-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INVITASJON TIL GOD START I TROMSØ, 18-21.10.2016
Datert:
29.09.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1295-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Den norske veterinærforening
Dokbesk:
INFOSKRIV OM VETERINÆRVAKTEN TIL KOMMUNER OG VAKTDELTAKERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1296-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
FOLKEBIBLIOTEK I TROMS 2015 - STATUS OG UTFORDRINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.09.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1297-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FORELEGGELSE AV BUD TVANGSSALG
Datert:
03.10.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1200-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
HØRINGSUTSENDELSE - SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 30 BNR 15 TIL HYTTEFORMÅL -GRATANGEN KOMMUNE : UTTALELSE OM KULTURMINNER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/577-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
TILSYN-GRATANGEN KOMUNE SENTRALADMINISTRASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1298-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Trond Andreassen
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG I JORDBRUKET GNR 60 BNR 14
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.10.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1298-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Trond Andreassen
Dokbesk:
STIKKONTROLL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.08.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1299-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Bjørn Andor Hanssen
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG I JORDBRUKET GNR 63 BNR 2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.08.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1299-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Bjørn Andor Hanssen
Dokbesk:
BEHANDLET SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG I JORDBRUKET GNR 63 BNR 2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.08.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1300-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Tove Hanssen
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG I JORDBRUKET GNR 42 BNR 11
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.08.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1300-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Tove Hanssen
Dokbesk:
BEHANDLET SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG I JORDBRUKET GNR 42 BNR 11
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.08.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1301-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Anita Karlsen
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG I JORDBRUKET GNR 42 BNR 29
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1302-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Eidar Løvdal
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG I JORDBRUKET GNR 31 BNR 9
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.08.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1303-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Molunds Småbruk
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG I JORDBRUKET GNR 33 BNR 3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.08.2016
Regdato:
05.10.2016
Saksnr:
16/1304-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Fredheim
Avsender:
Torbjørn Johnsen
Dokbesk:
SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG I JORDBRUKET GNR 41 BNR 22
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: