A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 04.10.2016

Datert:
22.09.2016
Regdato:
04.10.2016
Saksnr:
16/1268-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Øsefjellet AS
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 116/15
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.09.2016
Regdato:
04.10.2016
Saksnr:
15/1188-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Torbjørn Snever
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM G/BNR 37/29
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2016
Regdato:
04.10.2016
Saksnr:
16/1091-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Dag Kvernmo
Dokbesk:
DOKUMENTASJON PÅ AVSTENGT VANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.09.2016
Regdato:
04.10.2016
Saksnr:
16/1271-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Marulf Myrhaug
Dokbesk:
FELLINGSSKJEMA OG FELLINGSRAPPORT VALD ØSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2016
Regdato:
04.10.2016
Saksnr:
16/1272-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Ronny Grindstein
Dokbesk:
KOSTNADER TILKOBLING KOMMUNALT VANNVERK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.09.2016
Regdato:
04.10.2016
Saksnr:
16/1273-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Salangen kommune
Dokbesk:
INNSPILL TIL LOKAL ORGANISERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.09.2016
Regdato:
04.10.2016
Saksnr:
16/1111-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Terje Jarhelle
Dokbesk:
ETTERLYSER SVAR PÅ KLAGE OM KLOAKKUTSLIPP ØSE CAMPING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.10.2016
Regdato:
04.10.2016
Saksnr:
16/1209-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Lena Solvang
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KONSTITUERING AV UNGDOMSRÅDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.10.2016
Regdato:
04.10.2016
Saksnr:
16/1279-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE OM SAMISKOPPLÆRINGEN I DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGEN I TROMS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: