A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 02.12.2016

Datert:
02.12.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
15/1359-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 50 BNR 179
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/1478-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PERMISJONSSØKNAD
Datert:
23.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/658-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/599-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
STATSKOG SF
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKLEBREV GNR 119 BNR 1 FNR 5
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/788-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/1563-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
PRAKTISERING AV TIDLIGERE 25-PROSENTREGEL - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/490-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/1564-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Narvik Kommune
Dokbesk:
SLAMTØMMING AV FRITIDSBOLIG/BOLIGER - GRATANGEN- EKSTRA UTGIFTER STOKLAND A/S
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/1565-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Reinulf Svendsen
Dokbesk:
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/1521-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM Å FÅ REFUNDERT PERIODEBILLETT
Datert:
23.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/1520-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT SAMARBEIDSMØTE
Datert:
23.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/1518-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT SAMARBEIDSMØTE
Datert:
08.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/154-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Ofoten og Sør-Troms jordskifterett
Dokbesk:
MELDING 9OM AVGJØRELSE - SAK 15-203505RFA-JHAR-SORTEBEKKEN , GNR 60
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/154-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Ofoten og Sør-Troms jordskifterett
Dokbesk:
FORKYNNING AV AVSLUTTET JORDSKIFTESAK 15-20355RFA-JHAR SORTEBEKKEN , GNR. 60
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/1443-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REGISTRERING AV VALGANSVARLIG
Datert:
24.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
15/1245-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
Hans Midtun
Dokbesk:
OPPSIGELSE AV STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
12/978-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Kyrre Eilertsen
Dokbesk:
VEDR. FRADELING AV PARSELL TIL BOLIGFORMÅL G/BNR 42/
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/1567-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
Heidi Olsen
Dokbesk:
SØKNAD OM KJØP AV TERMINALBRILLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/1568-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Berg Gullbakk
Dokbesk:
TEGNINGER OG NABOVARSEL PÅ G/BNR 61/30
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/1569-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Sør-Troms Regionråd
Dokbesk:
UTTALELSE OM NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN-STEDLIG LEDELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/1571-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
AVTALE OM BISTAND FRA KONSULENT
Datert:
23.11.2016
Regdato:
02.12.2016
Saksnr:
16/1572-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
NY INNSENDINGSRUTINE FOR IPLOS 2016 - DATA I JANUAR 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: