A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 02.11.2016

Datert:
28.10.2016
Regdato:
02.11.2016
Saksnr:
16/1425-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Kurt- Jan Kvernmo
Dokbesk:
RAPPORTSKJEMA OG SLAKTEVEKTSSKJEMA - VALD ELVENES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2016
Regdato:
02.11.2016
Saksnr:
16/1426-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Ronald Ingebrigtsen
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.10.2016
Regdato:
02.11.2016
Saksnr:
12/978-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Kyrre Eilertsen
Dokbesk:
VEDR. FRADELING AV PARSELL TIL BOLIGFORMÅL G/BNR 42/1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2016
Regdato:
02.11.2016
Saksnr:
16/1427-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Ann-Britt J Kvernmo
Dokbesk:
VEDR. FESTEKONTRAKT P¨Å FELLESOMRÅDET PÅ KVERNMO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2016
Regdato:
02.11.2016
Saksnr:
16/1428-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
HØRING- FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2016
Regdato:
02.11.2016
Saksnr:
11/223-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
NVE
Dokbesk:
RAPPORT FRA ANLEGGSTILSYN VED HESJEBERG KRAFTVERK, GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2016
Regdato:
02.11.2016
Saksnr:
16/960-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Troms Fylkeskommune
Dokbesk:
VURDERING AV KONSESJONSPLIKT FOR NEDLEGGELSE AV GAMLE FOLDVIK OG HILLESHAMN KRAFTVERK,GRATANGEN KOMMUNE-HØRING. FYLKESKULTUR- ETATENS UTTALELSE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.10.2016
Regdato:
02.11.2016
Saksnr:
16/1053-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Troms Fylkeskommune
Dokbesk:
VURDERING AV KONSESJONSPLIKT FOR NEDLEGGELSE AV GAMLE FOLDVIK OG HILLESHAMN KRAFTVERK,GRATANGEN KOMMUNE-HØRING. FYLKESKULTUR- ETATENS UTTALELSE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.11.2016
Regdato:
02.11.2016
Saksnr:
16/1380-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Lena Solvang
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - REFERATSAKER FSK 01.11.2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: