A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 02.01.2017

Datert:
12.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/1-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
AVTALE OM OPPLÆRING FOR INNVANDRERE I INTRODUKSJONSPROGRAM I GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
15/1301-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Avsender:
Trond Andreassen
Dokbesk:
SLUTTRAPPORT FOR FJØSUTBYGGING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/2-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Heidi Olsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING I HHT. FOLKETRYDLOVEN § 5-10
Datert:
16.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
13/1162-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Egil Moe
Dokbesk:
KLAGE OVER GRATANGEN FORMANNSKAPS VEDTAK AV 23.11.2016 - SAKSNR. 106/16 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRITAK FOR BOPLIKT.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
15/475-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Det kongelige justis- og beredskapsdepartement
Dokbesk:
HØRING - ENDRINGER I STATSBORGERLOVEN MV. - TAP AV STATSBORGERSKAP VED STRAFFBARE FORHOLD ELLER HENSYN TIL GRUNNLEGGENDE NASJONALE INTERESSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/5-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement
Dokbesk:
OFFENTLIG HØRING AV KART- OG PLANFORSKRIFTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/6-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Monica Andersen
Avsender:
Tromsø kommune
Dokbesk:
INFORMASJON VEDR. UTVIKLINGSSENTRENE I TROMS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
16/302-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Advokatforum Narvik for Asle Høyem
Dokbesk:
KLAGE PÅ AVSLAG- BOPLIKT I GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/7-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFUSJON FOR UTGIFTER TIL SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER BARNEHAGELOVENS KAP. 5A
Datert:
21.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/8-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nine Grib
Avsender:
Det kongelige kulturdepartement
Dokbesk:
INFORMASJON OM FRIST FOR OVERSENDING AV SPILLEMIDDELSØKNADER OG VEDTAK TIL FYLKESKOMMUNENE FOR SØKNADSÅRET 2017.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/9-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
Dokbesk:
RUNDSKRIV 1-1 2017 OM ENDRING AV FRIBELØP OG EGENANDELER FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/10-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Det kongelige barne- og likestillingsdepartement
Dokbesk:
SATSER FOR KOMMUNAL EGENBETALING FOR BARNEVERNSTILTAK 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2017
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
15/1188-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING PUNKTFESTER PÅ GNR 37 BNR 7, 14,29 OG 52
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/11-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
PÅMINNELSE OM NY ADRESSE FOR INNSENDING AV BARNEHAGELISTER TIL NAV FRA 1.JANUAR 2017
Datert:
21.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
16/1537-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2017
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
16/658-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
MARY BERTHEUSSEN
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV GNR 61 BNR 195
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2017
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
16/788-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
HÅVAR J KAMPEN
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TINGLYST MATRIKKELBREV GNR 61 BNR 194
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
16/625-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
16/628-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
16/626-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
15/926-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Kartverket
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
16/1540-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Ibestad kommune
Dokbesk:
OVERSENDELSE AV TILSYNSRAPPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/12-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
TILSKUDD TIL PSYKOLOGER I DE KOMMUNALE HELS- OG OMSORGSTJENESTENE 2017- KUNNGJØRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/13-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Monica Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
HENVISER TIL VEDTAK NR.129/2016 OM KORTTIDSOPPHOLD MED DATO 26.05.2016, OG VEDTAK NR.8 152/2016 EGENBETALING FOR LANGTIDS-
Datert:
20.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/14-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
UTBETALING AV KOMPETANSESJONTILSKUDD TIL OMSORGSBOLIGER/SYKEHJEM 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/15-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
UTBETALING AV RENTEKOMPETANSESJON FOR 2016 - KIRKEBYGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/16-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
UTBETALING AV RENTEKOMPETANSESJON FOR 2016 - SKOLE OG SVØMMEANLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/17-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Broadnet AS
Dokbesk:
INFORMASJON OM ENDRING AV BREDBÅNDSLEVERANSE FRA 1.JANUAR 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2017
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/18-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Per Molund
Dokbesk:
BYGGESØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/19-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Heidi Olsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKADSSKJEMA PLEIE OG OMSORG
Datert:
22.12.2016
Regdato:
02.01.2017
Saksnr:
17/20-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Direktoratet for nødkommunikasjon
Dokbesk:
VARSLING OM ENDRING I AVTALEVERKET - NØDNETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: