A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 01.12.2016

Datert:
07.09.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
15/1531-24
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Lena Solvang
Mottaker:
Dokbesk:
BOSETTING AV MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.09.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
15/1531-25
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Lena Solvang
Mottaker:
Dokbesk:
BOSETTING AV MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/766-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Lena Solvang
Mottaker:
Dokbesk:
SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID I GRATANGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.09.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1066-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Lena Solvang
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - DEN INTERNASJONALE ELDREDAGEN 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1173-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Lena Solvang
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - REFERATSAKER TIL KST 22.09.2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1177-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Lena Solvang
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - AD-HOC UTVALG FOR UTARBEIDING AV HØRINGSUTTALELSER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.11.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1386-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Lena Solvang
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - REFERATSAKER KST 10.11.2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.11.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/309-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Lena Solvang
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - UKM 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1482-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Lena Solvang
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - REFERATSAKER ADU 23.11.2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1369-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
HANDLINGSPLAN FOR INN PÅ TUNET I TROMS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1555-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
FASTSETTING AV SKOLERUTA FOR SKOLEÅRET 2017-2018 OG 2018-2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.12.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1424-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
ENDRINGSOPPSIGELSE I FORBINDELSE MED ADM. OMORGANISERING
Datert:
25.10.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1556-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSMØTE VED ENDRINGSOPPSIGELSE I FORBINDELSE MED ADM. OMORGANISERING
Datert:
01.12.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1556-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Mottaker:
Dokbesk:
ENDRINGSOPPSIGELSE I FORBINDELSE MED ADM. OMORGANISERING
Datert:
27.10.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1557-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSMØTE VED ENDRINGSOPPSIGELSE I FORBINDELSE MED ADM. OMORGANISERING
Datert:
01.12.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1557-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Mottaker:
Dokbesk:
ENDRINGSOPPSIGELSE I FORBINDELSE MED ADM. OMORGANISERING
Datert:
01.12.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1455-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Mottaker:
Dokbesk:
ENDRINGSOPPSIGELSE I FORBINDELSE MED ADM. OMORGANISERING
Datert:
18.10.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1559-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSMØTE VED ENDRINGSOPPSIGELSE I FORBINDELSE MED ADM. OMORGANISERING
Datert:
01.12.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1559-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Mottaker:
Dokbesk:
ENDRINGSOPPSIGELSE I FORBINDELSE MED ADM. OMORGANISERING
Datert:
30.11.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1560-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ted F. Okstad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM STARTLÅN
Datert:
01.12.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1360-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 28 BNR 47
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1491-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Sør-Troms Regionråd
Dokbesk:
REFERAT FRA REGIONRÅDSMØTE I HARSTAD 18.11.2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.12.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/529-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Mottaker:
KARTVERKET
Dokbesk:
TINGLYSING GNR 28 BNR 46
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/376-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
RAPPORT ETTER TILSYN I GRATANGEN KOMMUNE 18. OKTOBER 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.12.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1523-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Avsender:
Visit Narvik
Dokbesk:
AVTALE MELLOM VISIT NARVIK OG GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.10.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1562-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
DRØFTINGSMØTE VED ENDRINGSOPPSIGELSE I FORBINDELSE MED ADM. OMORGANISERING
Datert:
01.12.2016
Regdato:
01.12.2016
Saksnr:
16/1562-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Mottaker:
Dokbesk:
DRØFTINGSMØTE VED ENDRINGSOPPSIGELSE I FORBINDELSE MED ADM. OMORGANISERING
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: