A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Kystsoneplan > Artikkel

Oppdatering kystsoneplan

Planprogram for Kystplan Midt- og Sør-Troms ble vedtatt av interkommunalt kystsoneplanutvalg den 20.1.2014  
http://www.sortroms-regionraad.no/Dok/Vedtatt_Planprogram_Kystplan_Midt-og_Sor-Troms_s%283%29.pdf

Vurderinger av merknader og innspill til planprogrammet:

http://www.sortroms-regionraad.no/Dok/Merknadsbehandling_og_merknader_Planprogram%20Kystplan%20MS-Troms%282%29.pdf
(merknader som er kommet inn etter frist, vil bli tatt med videre som innspill til planprosessen)

Dokumentene finnes på prosjektets hjemmeside: www.strr.no/kystplan og se etter dokumentet under »Dokumenter» øverst på siden. På denne side finnes også mye annen informasjon.

Møter og arrangementer fremover:

22.2.2014: Folkemøte, Brøstadbotn. Arrangør: Innspillsgruppen Turisme, friluftsliv og fritidsfiske, kontaktperson: Tormod Nygård, Dyrøy Villfisk, tormod@mitor.no, 98006379

28.2.2014: Næringsseminar om sjømatnæringen. Tid: Kl 0930 – 1400: Sted: Senja videregående skole, Gibostad. Arrangør: Lenvik kommune, irene.lange.nordahl@lenvik.kommune.no Invitasjon her

Informasjon om åpne møter i Gratangen kommer så snart tidspunkt er klart.