A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Organisasjon > Prosjekter > Artikkel

Arbeidsliv# 2 poster

Omstillingsprosjekt i Gratangen

Gratangen kommunehus, Årstein_450x338

Gratangen kommune ønsker å få status som omstillingskommune og gjennomføre et seksårig omstillingsprosjekt som skal bidra til å skape vekst i antall arbeidsplasser og folketall. Dette gjennom å fokusere på de allerede eksisterende historiske og naturgitte fortrinn, videreutvikling av eksisterende næringsliv, og tilrettelegging for nyetableringer.

 

Søknad til Troms Fylkeskommune