A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Omlegginger på hjemmesiden

Kommunehus med slagord

Gratangen kommune tar nå i bruk et nytt sak-/arkivsystem Public 360.

Konsekvensene av dette blir at vi få nytt opplegg for postlister og styrer, råd og utvalg. Postlisten vil se litt annerledes ut og heter nå Offentlig journal. Det blir også en liten endring når det gjelder innsyn.

Det blir også litt endringer for styrer, råd og utvalg. Den viktigste endringen blir at også vedleggene kan vises.
Det nye systemet settes i drift nå. Vi kommer tilbake med mer info etter hvert.