A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Offentlig ettersyn: Forslag til endring av detaljregulering Elvenes boligområde

Forslag til reguleringsendring Elvenes boligområde, plan-ID19191987 0, med plankart og bestemmelser datert 03.04.2019 legges ut til offentlig ettersyn og høring i åtte uker. Vedtaket er truffet  av Planutvalget den 11.06.2019, saksnr 3/19 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

Merknadsfristen er satt til: 28.08.2019.