A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Offentlig ettersyn: Detaljregulering Øse hyttegrend

Kommunen har valgt å legge revidert planforslag ut på ny begrenset høring til grunneiere og myndigheter i henhold til plan- og bygningslovens §12-10. Dokumentasjon om planforslaget og innholdet i dette finnes vedlagt.

Merknadsfristen er satt til: 15. august 2019