A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Gratangen kommune har registrert seg med knutepunktsfunksjon i nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, dermed kan lag og foreninger samt kommunen søke midler fra ordningen.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

 

For ytterligere informasjon se:  https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/ eller kontakt kulturkonsulent Nine Grib