A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Leirskoleopphold

Generelt om tjenesten

Tema

- Oppvekst/skole

Beskrivelse

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan legges til en leirskole. I så fall vil dette være del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen. Skolen har ingen plikt til å tilby opphold på leirskole, men det er vanlig at elevene drar på leirskole sammen med læreren sin en gang i løpet av grunnskolen. Undervisningen vil i stor grad foregå utendørs, enten på fjellet eller ved sjøen der leirskolen ligger.

Det praktiske opplegget knyttet til turen vil bli drøftet med foreldrene på forhånd.

Pris for tjenesten

For eleven er leirskoleoppholdet gratis.

aaa

Lover og retningslinjer

Se opplæringslova §§ 2-3,  2-15 og 10-9.

Lover

Opplæringslova

Forskrifter

Fortsatt lov med skoleturer

Rett til gratis grunnskoleopplæring (rundskriv)

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Skolen legger tilrette for denne tjenesten.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Gratangen kommune oppvekst- og kulturetat
Postadresse:Årstein 9470 GRATANGEN
Besøksadresse:9470 GRATANGEN

Kontaktpersoner

Navn:Per Holstad
Tittel:Enhetsleder/rektor
Telefon:77021151
Epost:per.holstad@gratangen.kommune.no

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-07 10:16
Gyldig fra2010-09-13
Gyldig til2018-01-15