A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Kystsoneplan > Artikkel

Kystsoneplan; Gratangen kommune har vedtatt å være med i felles interkommunalt prosjekt for kystsoneplan

Gratangen kommune har vedtatt å være med i felles interkommunalt prosjekt for kystsoneplan, prosjektet omfatter kommuner i Sør- og Midt-Troms

Prosjektet går over 3 år fra 2013 til 2015, prosjektleder er Malin Ek og er ansatt av Midt- og Sør-Troms regionråd. I Gratangen kommune er administrasjonens kontaktperson Johan- Harald Gamnes.

For kommunen innebærer prosjektet følgende:

 • Prosjektoppstart
  • Delegasjon av planmyndighet til interkommunalt planutvalg - vedtatt i kommunestyret 17.06.2013 sak 42/13
  • Valg av representant med vara - leder for teknisk- og arealutvalg, nestleder er vara
 • Planprogram
  • Gi relevant informasjon
  • Høring og offentlig ettersyn: legge ut planprogram på internettsider og et fysisk eksemplar (for øvrig ansvar hos interkommunalt planutvalg)
 • Planprosess
  • Gi relevant informasjon
  • Tilpassing kyst-land
  • Høring og offentlig ettersyn: legge ut planprogram på internettsider og et fysisk eksemplar (for øvrig ansvar hos interkommunalt planutvalg)
  • Vedtak av plan (kommunestyret)
 • Ta i bruk det som utvikles i prosjektet
  • Videreføring

Kystsoneplan Midt- og Sør-Troms hos regionrådet og prosjektets hjemmeside kan du lese mer om prosjektet.

Prosjektet bygger på Astafjordprosjektet, og informasjon om dette finnes på http://www.astafjordprosjektet.com